[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 147-151 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی
صفیه هادیان1، اکرم دهقانی*1
1- گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده:   (1282 مشاهده)
اهداف: اثرات جنگ، عمیق، مداوم و پیچیده است و با مبتلاکردن افراد بازمانده از جنگ به اختلالات یا آسیب‌های جسمی و روانی متوقف نمی‌شود، بلکه تا عمق خانواده‌ها و مراقبت‌کنندگان آنها نیز نفوذ پیدا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از دختران جانبازان عضو بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان شهرستان فلاورجان در سال 1396 به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی 8 جلسه دریافت کرد، ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت ننمود. پرسش‌نامه ابراز وجود گمبریل و ریچی، به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 و از طریق آزمون‌های تحلیل کوواریانس تک‌متغیره، T مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: با تعدیل نمرات پیش‌آزمون، بین میانگین نمرات ابراز وجود گروه‌های آزمایش و کنترل در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود داشت و میانگین نمرات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (23.260=F؛ 0.0001=p).
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی موثر است.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ابراز وجود، جانبازان
متن کامل [PDF 616 kb]   (239 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳۱
* نشانی نویسنده مسئول: اصفهان، نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشکده علوم انسانی، گروه روان‌شناسی بالینی. کد پستی: 8514143131
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 19 KB]  (8 دریافت)
فهرست منابع
1. Friedman MJ. Veterans' mental health in the wake of war. N Engl J Med. 2005;352(13):1287-1290. [DOI:10.1056/NEJMp058028]
2. Eskandari H. The survey of veterans' depression and anxiety and its relationship with veterans' Social economic activities. J Milit Med. 2015;16(4):197-203. [Persian]
3. Mozafari MR, Ghanizadeh A, Ashkani H, Firoozabadi A, Alishahi MJ, Dehbozorgi GR, et al. The prevalence of anxiety and depression disorders in the children of veterans of Shiraz, Iran: A case control study. Qom Univ Med Sci J. 2009;3(2):19-24. [Persian]
4. Aghayousefi A, Sharif N. Personal well-being and stress symptoms in wives of Iranian martyrs, prisoners of wars and disabled veterans. Iran J Psychiatry.2010;5(1):28-34.
5. Ahmadzadeh G, Malekian A. Aggression, anxiety and social development in adolescent children of war veterans with PTSD versus those of nonveterans. Yafteh. 2004;5(19):63-9. [Persian]
6. Radfar S, Haghani H, Tavalaei SA, Modirian E, Falahati M. Evaluation of Mental health state in veterans family (15-18 Y/O adolescents). J Milit Med. 2005;7(3):203-9. [Persian]
7. Roshan Chesli R, Sharbati A, Rahimi Z. Comparison of high school students mental health in regard to generation and place of residence. J Train Learn Res. 2011;1(45):71-8. [Persian]
8. Triplett R, Payhe B. Problem solving as reinforcement in adolescent drug use: Implication for theory and policy. J crim Justice. 2004;32(6):617-30. [DOI:10.1016/j.jcrimjus.2004.08.012]
9. Pirsaghi F, Nazari AM, Hajihassani M, Nadalipour H. The effect of self-differentiation therapy on assertiveness of female students of Allameh Tabataba'i University. Clin Psychol Stud. 2014;4(16):19-34. [Persian]
10. Stafford-Brown J, Pakenham KI. The effectiveness of an ACT informed intervention for managing stress and improving therapist qualities in clinical psychology trainees. J Clin Psychol. 2012;68(6):592-613. [DOI:10.1002/jclp.21844]
11. Ezadi R, Abedi MR. Acceptance and commitment therapy. 3rd Edition. Tehran: Jangal publishing; 2014. [Persian]
12. Twohig MP. The application of acceptance and commitment therapy to obsessive-compulsive disorder. Cogn Behave Pract. 2009;16(1):18-28. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.02.008]
13. Smout MF, Longo M, Harrison S, Minniti R, Wickes W, White JM. Psychosocial treatment for methamphetamine use disorders: a preliminary randomized controlled trial of cognitive behavior therapy and acceptance and commitment therapy. Subst Abus. 2010;31(2):98-107. [DOI:10.1080/08897071003641578]
14. Fennell MJ. Depression, low self-esteem and mindfulness. Behav Res Ther. 2004;42(9):1053-67. [DOI:10.1016/j.brat.2004.03.002]
15. Arab Ghaeni M, Hashemian K, Mojtabaei M , Majdara E, Aghabeiki A. The effect of mindfulness training (MBSR) on the increasing assertiveness among anxious students. Urmia Med J. 2017;28(2):119-29. [Persian]
16. Golpour Chamarkouhi R, Mohammadamini Z. The efficacy of mindfulness based stress reduction on mindfulness and assertiveness of students with test anxiety. J Sch Psychol. 2012;1(3):82-100. [Persian]
17. Mehrinejad SA. Investigating the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy to reduce shyness and increase the assertiveness puberty girls. Clin Psychol Stud. 2018:8(29);97-111. [Persian]
18. Tabatabaei A, Sajjadian I, Motamedi M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on sexual function, sexual self-consciousness and sexual assertiveness among women with sexual dysfunction. J Res Behav Sci. 2017;15(1):84-92. [Persian]
19. Izadi R, Taher Neshatdoiust H, Asgari K, Abedi MR. Comparison of the efficacy of acceptance and commitment therapy and cognitive-behavior therapy on symptoms of treatment of patients with obsessive-compulsive disorder. J Res Behav Sci. 2014;12(1):19-33. [Persian]
20. Howells A, Ivtzan I, Eiroa-Orosa FJ. Putting the 'app' in happiness: a randomized controlled trial of a smartphone-based mindfulness intervention to Enhance Wellbeing. J Happiness Stud. 2016;17(1):163-85. [DOI:10.1007/s10902-014-9589-1]
21. Hor M, Aghaei A, Abedi A, Attari A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on depression in patients with type 2 diabetes. J Res Behav Sci. 2013;11(2):121-8. [Persian]
22. Anvari MH, Ebrahimi A, Taher Neshatdoust H, Afshar H, Abedi A. The effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on pain-related anxiety, acceptance of pain and pain intensity in patients with chronic pain. J Isfahan Med Sch. 2014;32(295):1156-65. [Persian]
23. Bohlmeij ET, Lamers SM, Fledderus M. Flourishing in people with depressive symptomatology increases with acceptance and commitment therapy. post-hoc analyses of a randomized controlled trial. Behav Res Ther. 2015;65:101-6. [DOI:10.1016/j.brat.2014.12.014]
24. Folk F, Parling T, Melin L. Acceptance and commitment therapy for depression: a preliminary randomized clinical trial for unemployed on long -term sick leave. Cogn Behav Pract. 2012;19(4):583-94. [DOI:10.1016/j.cbpra.2012.01.002]
25. Dalrymple KL, Herbert JD. Acceptance and commitment therapy for generalized social anxiety disorder: a pilot study. Behav Modif. 2007;31(5):543-68. [DOI:10.1177/0145445507302037]
26. Gambrill ED, Richey CA. An assertion inventory for use in assessment and research. Behav Ther. 1975;6(4);550-61. [DOI:10.1016/S0005-7894(75)80013-X]
27. Ghobari Bonab B, Hejazi M. Relationship among assertiveness, self-esteem and academic achievement in gifted and regular school students. J Excep Child. 2007;7(3):299-316. [Persian]
28. Honarparvaran N, Mirzaei Kia H, Nayeri A, Lotfi M. Practical guide for therapists in acceptance and commitment therapy. 1st Edition. Mashhad: Omid-e Mehr; 2014. [Persian]
29. Peterson BD, Eifert GH. Using acceptance and commitment therapy to treat infertility stress. Cogn Behav Pract. 2011;18(4):577-87. [DOI:10.1016/j.cbpra.2010.03.004]
30. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther. 2004;35(4):639-65. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]
31. Hayes SC, Wilson KG, Gifford EV, Bissett R, Piasecki M, Batten SV, et al. A preliminary trial of twelve-step facilitation and acceptance and commitment therapy with polysubstance-abusing methadone-maintained opiate addicts. Behav Ther. 2004;35(4):667-88. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80014-5]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hadyian S, Dehghani A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Assertiveness of Imposed War Veterans' daughters. Iran J War Public Health. 2019; 11 (3) :147-151
URL: http://ijwph.ir/article-1-799-fa.html

هادیان صفیه، دهقانی اکرم. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی . طب جانباز. 1398; 11 (3) :147-151

URL: http://ijwph.ir/article-1-799-fa.htmlدوره 11، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4111