[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 115-120 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد کنترل فکر و کیفیت زندگی درافراد PTSD ناشی ازجنگ
سیده فاطمه رضوی ساداتی1، بهنام مکوندی*2، رضا پاشا1، سید حمزه حسینی3
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، makvandi_b@yahoo.com
3- گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
چکیده:   (2543 مشاهده)
اهداف: کیفیت زندگی، هدف آرمانی مراقبت‌های بهداشتی است و یک درمان زمانی مفید است که کیفیت زندگی را افزایش دهد. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر راهبردهای کنترل فکر و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)  ناشی از جنگ بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل در سال 96-1395، تعداد 28 نفر از جانبازان مبتلا به PTSD بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساری، به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 14 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF-36) و پرسش‌نامه کنترل فکر (TCQ) بود. گروه آزمایش 8 جلسه 120دقیقه‌ای، هر هفته یک‌بار درمان ACT را دریافت کردند. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، پس‌آزمون اجرا شد و پیگیری پس از سه ماه صورت گرفت. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 20 و توسط آزمون‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمرات کیفیت زندگی (11/281=F؛ 0/003=p) و راهبردهای کنترل فکر (38/016=F؛ 0/0001=p) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه تفاوت معنی‌داری داشتند. نمرات پیگیری کیفیت زندگی (5/541=F؛ 0/027=p) و راهبردهای کنترل فکر نیز (39/796=F؛ 0/0001=p) نسبت به پیش‌آزمون افزایش معنی‌داری را نشان دادند.
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش راهبرد کنترل فکر در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ تاثیر دارد.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اثربخشی، راهبرد کنترل فکر، کیفیت زندگی، فرد اختلال استرس پس از سانحه ناشی ازجنگ
متن کامل [PDF 375 kb]   (704 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌ها ی جنگی و عوارض ناشی از آن
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳
* نشانی نویسنده مسئول: اهواز، سه‌راه فرودگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
چکیده گسترده انگلیسی [PDF 343 KB]  (35 دریافت)
فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Arlington County: Amer Psychiatric Pub Incorporated; 2013.
2. Ahmadi K, Shahidi S, Nejati V, Karami G, Masoomi M. Effects of Chronic Illness on the Quality of Life in Psychiatric out patients of the Iraq-Iran War. Iran J psychiatry. 2013;8(1):7.
3. Katschnig H, Krautgartner M. Quality of life: A new dimension in mental health care. In: Sartorius N, Gaebel W, López-Ibor JJ, Maj M. Psychiatry in society. New York: Wiley; 2002. pp. 171-92. [DOI:10.1002/0470846488.ch7]
4. Khodadadi N, Baghaie M, Mahmudi H, ShekholEslami F. Quality of life in schizophrenic patients. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(1):61-6.
5. Schram MT, Baan CA, Pouwer F. Depression and quality of life in patients with diabetes: A systematic review from the European depression in diabetes (EDID) research consortium. Curr Diabetes Rev. 2009;5(2):112-9. [DOI:10.2174/157339909788166828]
6. Bradley R, Greene J, Russ E, Dutra L, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. 2005;162(2):214-27.
7. Schottenbauer MA, Glass CR, Arnkoff DB, Tendick V, Gray SH. Nonresponse and dropout rates in outcome studies on PTSD: Review and methodological considerations. Psychiatry. 2008;71(2):134-68. [DOI:10.1521/psyc.2008.71.2.134]
8. Twohig MP. Acceptance and commitment therapy for treatment-resistant posttraumatic stress disorder: A case study. Cogn Behav Pract. 2009;16(3):243-52. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.10.002]
9. Foa EB, Riggs D, Gershuny B. Arousal, numbing, and intrusion: Symptom structure of PTSD following assault. Am J Psychiatry. 1995;152(1):116-20. [DOI:10.1176/ajp.152.1.116]
10. Hayes SC, Wilson KG, Gifford EV, Follette VM, Strosahl K. Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. J Consult Clin Psychol. 1996;64(6):1152-68. [DOI:10.1037/0022-006X.64.6.1152]
11. Orsillo SM, Batten SV. Acceptance and commitment therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder. Behav Modif. 2005;29(1):95-129. [DOI:10.1177/0145445504270876]
12. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Publication; 1999.
13. Walser RD, Hayes SC, westrup D. Acceptance and commitment therapy in the treatment of post-traumatic stress disorder and trauma- related problems. Oakland: New Harbinger Publications. 2006;2:146-72.
14. Kabat-Zinn J, Hanh TN. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. Random House Publishing Group; 2009.
15. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005;14(3):875-82. [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5]
16. Wells A, Davies MI. The Thought Control Questionnaire: A measure of individual differences in the control of unwanted thoughts. Behav Res Ther. 1994;32(8):871-8. [DOI:10.1016/0005-7967(94)90168-6]
17. Goodarzi MA, Firoozabadi A. Reliability and validity of the Padua Inventory in an Iranian population. Behav Res Ther. 2005;43(1):43-54. [DOI:10.1016/j.brat.2003.11.004]
18. Afkari Shahrestani Z, Kaeshavarz A, Tabrizi F, Khazaey F. Effectiveness of acceptance and commitment therapy in quality of life of combat veterans. Proceedings of the 9th International Congress of Psychotherapy (Asian Summit on Cultural Values). Tehran: Secretariat of the International Congress of Psychotherapy; 2016. [Persian]
19. Juarascio AS, Schumacher LM, Shaw J, Forman EM, Herbert JD. Acceptance-based treatment and quality of life among patients with an eating disorder. J Contextual Behav Sci. 2015;4(1):42-7. [DOI:10.1016/j.jcbs.2014.11.002]
20. Adachi M, Yamaoka K, Watanabe M, Nishikawa M, Hida E, Kobayashi I, et al. Effects of lifestyle education program for type 2 diabetes patients in clinics: Study design of a cluster randomized trial. BMC Pub Health. 2010;10(1):742. [DOI:10.1186/1471-2458-10-742]
21. Das-Munshi J, Stewart R, Ismail K, Bebbington PE, Jenkins R, Prince MJ. Diabetes, common mental disorders, and disability: Findings from the UK national psychiatric morbidity survey. Psychosom Med. 2007;69(6):543-50. [DOI:10.1097/PSY.0b013e3180cc3062]
22. Donald M, Dower J, Coll JR, Baker P, Mukandi B, Doi SA. Mental health issues decrease diabetes-specific quality of life independent of glycaemic control and complications: Findings from Australias living with diabetes cohort study. Health Qual Life Outcomes. 2013;11:170. [DOI:10.1186/1477-7525-11-170]
23. Redmon JB, Bertoni AG, Connelly S, Feeney PA, Glasser SP, Glick H, et al. Effect of the look a head study intervention on medication use and related cost to treat cardiovascular disease risk factors in individuals with type 2 diabetes. Diabetes care. 2010;33(6):1153-8. [DOI:10.2337/dc09-2090]
24. Makvand Hosseini S, Kasiri M, Najafi M, Shahi M. Effectiveness of cognitive-behavior therapy on mental health of PTSD veterans under pharmaceutical treatment. Iran J War Pub Health. 2015;7(2):67-72.
25. Gregg JA, Callaghan GM, Hayes SC, Glenn-Lawson JL. Improving diabetes self-management through acceptance, mindfulness, and values: A randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol. 2007;75(2):336-43. [DOI:10.1037/0022-006X.75.2.336]
26. Eren I, Erdi Ö, Şahin M. The effect of depression on quality of life of patients with type II diabetes mellitus. Depress anxiety. 2008;25(2):98-106. [DOI:10.1002/da.20288]
27. Zahid N, Asghar S, Claussen B, Hussain A. Depression and diabetes in a rural community in Pakistan. Diabetes Res Clin Pract. 2008;79(1):124-7. [DOI:10.1016/j.diabres.2007.07.006]
28. Huang MF, Courtney M, Edwards H, McDowell J. Factors that affect health outcomes in adults with type 2 diabetes: a cross-sectional study. Int J Nurs Stud. 2010;47(5):542-9. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.10.012]
29. Matziou V, Tsoumakas K, Vlahioti E, Chrysicopoulou L, Galanis P, Petsios K, et al. Factors influencing the quality of life of young patients with diabetes. Jdiabetes. 2011;3(1):82-90. [DOI:10.1111/j.1753-0407.2010.00106.x]
30. Mohabbat-Bahar S, Maleki-Rizi F, Akbari ME, Moradi-Joo M. The effectiveness of group training based on acceptance and commitment therapy on anxiety and depression of women with breast cancer. J Urmia Univ Med Sci. 2016;27(5):365-74. [Persian]
31. Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL. Pistorello J. Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behav Ther. 2013;44(2):180-98. [Persian] [DOI:10.1016/j.beth.2009.08.002]
32. Shareh H, Alimoradi A. Brain behavioral systems, metacognitive beliefs, and thought control strategies in patients with obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychol. 2013;5(3):11-21.
33. Bennett SA, Beck JG, Clapp JD. Understanding the relationship between posttraumatic stress disorder and trauma cognitions: The impact of thought control strategies. Behav Res Ther. 2009;47:1018-23. [DOI:10.1016/j.brat.2009.07.015]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Razavi Saadat S, Makvandi B, Pasha R, Hosseini S. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Thought Control Strategy and Quality of Life in Veterans with Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) . Iran J War Public Health. 2018; 10 (3) :115-120
URL: http://ijwph.ir/article-1-710-fa.html

رضوی ساداتی سیده فاطمه، مکوندی بهنام، پاشا رضا، حسینی سید حمزه. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد کنترل فکر و کیفیت زندگی درافراد PTSD ناشی ازجنگ . طب جانباز. 1397; 10 (3) :115-120

URL: http://ijwph.ir/article-1-710-fa.htmlدوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4106