مجله طب جانباز- نمایه‌ها
نمایه‌های پذیرنده نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی- پژوهشی طب جانباز در فهرست های زیر نمایه می شود: بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (IranMedex) 

پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (SID)

بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

پایگاه جامع مقالات پزشکی (MedLib)

پایگاه گوکل اسکالر (Google Scholar)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب جانباز:
http://ijwph.ir/find.php?item=1.75.29.fa
برگشت به اصل مطلب