مجله طب جانباز- اخبار نشریه
همکاری با داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه طب جانباز سعی دارد که با همکاری اساتید صاحب­نظر، فرهیختگان و پژوهشگران مجرب در حیطه داوری مقالات تا حد ممکن ضمن پاسخگویی سریع از بهترین کیفیت بررسی مقالات بهره­مند شود. در صورتی که سابقه انتشار مقاله در مجلات اندیکس­شده داخلی یا خارجی دارید و به عنوان داور، مایل به همکاری با نشریه هستید، لطفا ضمن مشخص­نمودن حوزه مورد نظرتان، سی وی و آخرین مقاله­ای که منتشر نموده­اید و شما نویسنده پاسخگو یا مجری اصلی بوده­اید را به آدرس ایمیل نشریه ارسال دارید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب جانباز:
http://ijwph.ir/find.php?item=1.43.26.fa
برگشت به اصل مطلب