مجله طب جانباز- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۷/۷/۳ | 
اعضای هیئت تحریریه مجله را افراد زیر تشکیل می‌دهند.
 
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص محل خدمت
1 دکتر رضا امینی پزشک عمومی، MPH سالمندشناسی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
2 دکتر سعید ایمانی روانشناس بالینی دانشگاه شهید بهشتی
3 دکتر عباس بصیری اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4 دکتر یونس پناهی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
5 دکتر تقی طریحی بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس
6 دکتر رحمت‌الله حافظی طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)
7 دکتر شهریار خاطری سم شناسی پزشکی
8 دکتر صدیقه خنجری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
9 دکتر یعقوب دبیری بیومکانیک پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی
10 دکتر محمدرضا سروش پزشک عمومی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
11 دکتر هادی شجاعی طب فیزیکی و توانبخشی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
12 دکتر حمید شکوهی طب اورژانس دانشگاه جورج واشنگتن-آمریکا
13 دکتر محمدرضا ظفرقندی اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14 دکتر جلیل عرب‌خردمند جراحی مغز و اعصاب پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
15 دکتر طوبی غضنفری ایمنولوژی داشگاه شاهد
16 دکتر سقراط فقیه‌زاده آمار دانشگاه شاهد
17 دکتر محمد قدسی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
18 دکتر غلامرضا کرمی روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)
19 دکتر محمد کمالی آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
20 دکتر محمدباقر لاریجانی غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
21 دکتر محمود مقومی مهندسی برق دانشگاه مالایا-مالزی
22 دکتر بتول موسوی پزشکی اجتماعی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
23 دکتر محمدرضا واعظ مهدوی مدیریت خدمات سلامت دانشگاه شاهد
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب جانباز:
http://ijwph.ir/find.php?item=1.41.20.fa
برگشت به اصل مطلب