اطلاعات داوران
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام *
2 نام(انگلیسی) *
3 نام خانوادگی *
4 نام خانوادگی(انگلیسی) *
5 سطح تحصیلات *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا-PHD
دکترای حرفه ای
فلوشیپ
فوق دکترا
فوق تخصص
6 رشته تخصصی *
7 شغل فعلی *
8 آدرس دقیق محل کار یا منزل *
9 کد پستی ده رقمی محل کار یا منزل *
10 شماره تلفن ثابت به همراه کد *
11 شماره تلفن همراه *
12 آدرس پست الکترونیک *
13 نام بانک(فقط صادرات یا ملی) *
14 شماره کارت بانکی *
15 شماره حساب بانکی *
16 توضیحات
17 افزودن رزومه علمی در صورت تمایل
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.