اطلاعات داوران
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام
2 نام(انگلیسی)
3 نام خانوادگی
4 نام خانوادگی(انگلیسی)
5 سطح تحصیلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا-PHD
دکترای حرفه ای
فلوشیپ
فوق دکترا
فوق تخصص
6 رشته تخصصی
7 شغل فعلی
8 آدرس دقیق محل کار یا منزل
9 کد پستی ده رقمی محل کار یا منزل
10 شماره تلفن ثابت به همراه کد
11 شماره تلفن همراه
12 آدرس پست الکترونیک
13 نام بانک(فقط صادرات یا ملی)
14 شماره کارت بانکی
15 شماره حساب بانکی
16 توضیحات
17 افزودن رزومه علمی در صورت تمایل
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.