:: دوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 7-13 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان
حسن خوش اخلاق* 1، اعظم نریمانی2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران ، khoshakhlagh_h@yahoo.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
چکیده:   (31 مشاهده)
چکیده
اهداف: مطالعه آسیب‌های روان‌شناختی همسران جانبازان و کمک به درمان آنها تاثیر مهمی در سلامت و بهبود زندگی خانوادگی، اجتماعی و شغلی آنها دارد. هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل‌محور بر شادکامی و تعارض زناشویی همسران جانبازان بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل، 34 نفر از همسران جانبازان شهر اصفهان در سال‌های 96-1395 به‌صورت در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 17 نفر) تقسیم شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، تعارض زناشویی (MCQ) و شادکامی آکسفورد (OHQ) مورد استفاده قرار گرفت. طرح آموزشی طی شش جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) به گروه آزمایشی ارایه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 22، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی LSD انجام شد.
یافته‌ها: با کنترل اثرات پیش‌آزمون، زوج‌درمانی راه‌حل‌محور به‌طور معنی‌داری باعث افزایش شادکامی (65.52=F؛ 0.01p<) و کاهش تعارض زناشویی (9.71=F؛ 0.01p<) در گروه آزمایش شد. همچنین زمان بر اثربخشی درمان از مرحله پس‌آزمون به پیگیری تاثیری نداشت و کاهشی در اثر مداخله در مرحله پیگیری نسبت به پس‌آزمون مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور باعث افزایش شادکامی و کاهش تعارض زناشویی همسران جانباز می‌شود.
واژه‌های کلیدی: زوج‌درمانی راه‌حل‌محور، شادکامی، تعارض زناشویی، همسران، جانبازان
متن کامل [PDF 413 kb]   (1 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
* نشانی نویسنده مسئول: نایین، بلوار مدرس، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده روان‌شناسی. کد پستی: 65931-83919


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 1 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها