[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 35-42 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل علی پیشایندهای کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه
ژیلا خانی آباد1، حسن امیری2، کیوان کاکابرایی1
1- گروه روان‌شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
2- گروه روان‌شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران ، ahasan.amiri@yahoo.com
چکیده:   (2174 مشاهده)
اهداف: شناسایی پیشایندهای کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان در یک الگوی واحد، موجب شناسایی بهتر ماهیت کیفیت زندگی این افراد و در نتیجه ارایه بهتر خدمات رفاهی مربوط به این پیشایندها می‌شود. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل علی پیشایندهای کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع الگوی معادله‌های ساختاری طی سال 97-1396 در بین 260 نفر از جانبازان اعصاب و روان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه انجام شد. این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های پژوهش شامل فرم کوتاه پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)، فرم کوتاه پرسش‌نامه رضایت زناشویی، پرسش‌نامه محقق‌ساخته برای ارزیابی میزان رضایت از خدمات بنیاد شهید، پرسش‌نامه نگرش معنوی، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و مقیاس سبک زندگی سلامت‌محور را تکمیل نمودند. تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزارهای SPSS 22 و AMOS 24 و آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته‌ها: ضرایب مستقیم رضایت از خدمات بنیاد بر کیفیت زندگی (0/47=β)، حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر کیفیت زندگی (0/44=β) و رفتارها و نگرش‌های مثبت نسبت به سلامت بر کیفیت زندگی (0/16=β) معنی‌دار بودند. ضرایب مسیر غیرمستقیم نیز معنی‌دار بودند (0/01p<).
نتیجه‌گیری: آموزش نگرش‌های معنوی و رفتارهای مربوط به سلامت، همچنین افزایش خدمات بنیاد شهید می‌تواند موجب افزایش کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان شود.
واژه‌های کلیدی: مدل علی، کیفیت زندگی، جانبازان، اعصاب و روان، سالمندی
متن کامل [PDF 439 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت ایثارگران
دریافت: 1398/6/4 | پذیرش: 1398/12/27 | انتشار: 1398/12/27
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 20 KB]  (8 دریافت)
فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th Edition (DSM-5). Washington D.C: American Psychiatric Association; 2013. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
2. Badour CL, Resnick HS, Kilpatrick DG. Associations between specific negative emotions and DSM-5 PTSD among a national sample of interpersonal trauma survivors. J Interpers Violence. 2017;32(11):1620-41. [DOI:10.1177/0886260515589930]
3. Scheiderer E, Carlile JA, Aosved AC, Barlow A. Concurrent dialectical behavior therapy and prolonged exposure reduces symptoms and improves overall quality of life for a veteran with posttraumatic stress disorder and borderline personality disorder. Clin Case Stud. 2017;16(3):216-33. [DOI:10.1177/1534650116688557]
4. Vogt D, Smith BN, Fox AB, Amoroso T, Taverna E, Schnurr PP. Consequences of PTSD for the work and family quality of life of female and male US Afghanistan and Iraq War veterans. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2017;52(3):341-52. [DOI:10.1007/s00127-016-1321-5]
5. Krystal JH, Pietrzak RH, Rosenheck RA, Cramer JA, Vessicchio J, Jones KM, et al. Sleep disturbance in chronic military-related PTSD: clinical impact and response to adjunctive risperidone in the Veterans Affairs cooperative study #504. J Clin Psychiatry. 2016;77(4):483-91. [DOI:10.4088/JCP.14m09585]
6. Ahmadi K, Nejati V. Evaluation of quality of life in psychiatric veterans of Isfahan. Iran J War Public Health. 2010;2(4):13-17. [Persian]
7. Mousavi B, Soroush MR, Masoumi M, Ganjparvar Z, Montazeri A. Quality of life in spouses of war related bilateral lower limb amputees. Daneshvar Med. 2009;17(5):11-8. [Persian]
8. McAlinden NM, Oei TP. Validation of the quality of life inventory for patient with anxiety and depression. Compr Psychiatry. 2006;47(4):307-14. [DOI:10.1016/j.comppsych.2005.09.003]
9. Adams RE, Urosevich TG, Hoffman SN, Kirchner HL, Hyacinthe JC, Figley CR, et al. Social support, help-seeking, and mental health outcomes among veterans in non-VA facilities: results from the veterans' health study. Milit Behav Health. 2017;5(4):393-405. [DOI:10.1080/21635781.2017.1333067]
10. Schnurr PP, Lunney CA. Symptom benchmarks of improved quality of life in PTSD. Depress Anxiety. 2016;33(3):247-55. [DOI:10.1002/da.22477]
11. Ebrahimi A, Bolhari J, Zolfaghari F. Stress Coping Strategies and Social Support in Depressive Veterans with Spinal Cord Injury. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2002;8(2):40-8. [Persian]
12. Khaghanizadeh M, Sirati M. Influence of individual, familial and socioeconomic factors on severity of psychiatric symptoms in veterans with mental disorders. J Milit Med. 2004;6(1):33-7. [Persian]
13. Khani H, Joharinia S, Kariminasab MH, Ganji R, Azadmarzabadi E, Shakeri M, et al . Evaluation of quality of life in amputee veterans in Mazandaran. J North Khorasan Univ Med Sci. 2011;3(1):49-56. [Persian] [DOI:10.29252/jnkums.3.1.8]
14. Latifi GR, Farrokhvandi A. Effective factors on life quality of war-injured of Dezful. Soc Dev Welfare Plann. 2012;3(9):81-122. [Persian]
15. Bahreinian SA, Borhani H. Mental health in group of war veterans and their spouses in Qom. Res Med. 2003;27(4):305-12. [Persian]
16. Hashemian SA, Khademi MJ. The survey of
17. veterans' mental health based on spiritual well-being
18. and life satisfaction. J Milit Med. 2015;16(4):205-9. [Persian]
19. Sharma V, Marin DB, Koenig HK, Feder A, Iacoviello BM, Southwick SM, et al. Religion, spirituality, and mental health of U.S. military veterans: results from the national health and resilience in veterans study. J Affect Disord. 2017;217:197-204. [DOI:10.1016/j.jad.2017.03.071]
20. Koenig HG, Boucher NA, Oliver RJ, Youssef N, Mooney SR, Currier JM, et al. Rationale for spiritually oriented cognitive processing therapy for moral injury in active duty military and veterans with posttraumatic stress disorder. J Nerv Ment Dis. 2017;205(2):147-53. [DOI:10.1097/NMD.0000000000000554]
21. Kanani Z, Poorsadooghi A, Nejati S, Adibsereshki N. The relationship between Religious belief and quality of life in veterans amputations. J Milit Psychol. 2015;5(20):5-15. [Persian]
22. Currier JM, Drescher KD, Holland JM, Lisman R, Foy DW. Spirituality, forgiveness, and quality of life: Testing a mediational model with military veterans with PTSD. Int J Psychol Religion. 2016;26(2):167-79. [DOI:10.1080/10508619.2015.1019793]
23. Chopra MP, Zhang H, Pless Kaiser A, Moye JA, Llorente MD, Oslin DW, et al. PTSD is a chronic, fluctuating disorder affecting the mental quality of life in older adults. Am J Geriatr Psychiatry. 2014;22(1):86-97. [DOI:10.1016/j.jagp.2013.01.064]
24. Abbasi M, Jamali HA, Omidi Oskouei AR. Quality of life of chemically-disabled war veterans involved in pulmonary complications of sulfur mustard gas in Sardasht. Qom Univ Med Sci J. 2012; 5(4):34-9. [Persian]
25. Wingo AP, Briscione M, Norrholm SD, Jovanovic T, McCullough SA, Skelton K, et al. Psychological resilience is associated with more intact social functioning in veterans with post-traumatic stress disorder and depression. Psychiatry Res. 2017;249:206-11. [DOI:10.1016/j.psychres.2017.01.022]
26. Mandani B, Fakhri A. Study of health related quality of life in posttraumatic stress disorder war veterans. Iran J War Public Health. 2013;5(2):18-25. [Persian]
27. Nejat S, Montazeri A, Holakouei Naeini K, Mohammad K, Majdzadeh SR. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: translation and validation study of the Iranian version. J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2006;4(4):1-12. [Persian]
28. Rajabi GR. Factorial structure of marital satisfaction
29. scale in married staff members of Shahid Chamran University. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2010;15(4):351-8. [Persian]
30. Shahidi S, Farajnia S. Making and validating the questionnaire Assessment of Spiritual Attitude. J Psychol Religion. 2012;5(3):97-115. [Persian]
31. Zimet G, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. J Pers Assess. 1988;52(1):30-41 [DOI:10.1207/s15327752jpa5201_2]
32. Salimi A, Jokar B, Nikpoor R. Internet communication in life: the role of perceived social support and loneliness
33. in using the Internet. Q J Psychol Stud. 2009;5(3):81-102. [Persian]
34. Taheri M. Design and evaluation of the Iranian model of psychological components of healthy life style [Dissertation]. Tehran: University of Kharazmi; 2017. [Persian]
35. Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami H. The relationship between spiritual intelligence and happiness on the nurse staffs of the Fatemeh Zahra Hospital and Bentolhoda Institute of Boushehr City. Iran South Med J. 2011;14(4):256-63. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khaniabad Z, Amiri H, Kakabraee K. Causal model of quality of life in veterans of the nervous system in the aging process of Kermanshah province. Iran J War Public Health. 2020; 12 (1) :35-42
URL: http://ijwph.ir/article-1-852-fa.html

خانی آباد ژیلا، امیری حسن، کاکابرایی کیوان. مدل علی پیشایندهای کیفیت زندگی جانبازان اعصاب و روان؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه. طب جانباز. 1398; 12 (1) :35-42

URL: http://ijwph.ir/article-1-852-fa.htmlدوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4237