[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 233-244 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین صلاحیت‌های مدیریتی کارکنان بهداشت و درمان در راستای تعدیل آمار شهدا و جانبازان در جنگ ایران و عراق: یک مطالعه کیفی
زهرا فارسی1، ناهید رجایی2
1- گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
2- گروه بهداشت مادران و نوزادان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران ، n.rajai22@yahoo.com
چکیده:   (1820 مشاهده)
اهداف: امروزه، استفاده از تجارب و درس‌آموخته‌های کارکنان از جمله مراقبان بهداشتی به‌عنوان راهبردی اساسی در مدیریت دانش مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، تبیین صلاحیت‌های مدیریتی کارکنان بهداشت و درمان در راستای تعدیل آمار شهدا و صدمات وارده به مجروحان (جانبازان) در جنگ ایران و عراق بود.
مشارکت‌کنندگان و روشها: این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای قراردادی در سال 98-1397 انجام شد. 119 روایت مکتوب از 101 نفر از کارکنان بهداشتی، در حیطه ارایه اقدامات درمانی به شهدا و جانبازان، در طول جنگ ایران و عراق جمع‌آوری و به‌طور همزمان کدگذاری شد. از اصول تحلیل داده‌های کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها منجر به ظهور سه درون‌مایه اصلی مدیریت و رهبری، تامین منابع و مدیریت اجرایی شد. زیردرون‌مایه‌های مدیریت و رهبری شامل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هماهنگی، مهارت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری و ثبات مدیریت بود. زیردرون‌مایه‌های تامین منابع شامل تامین منابع انسانی و تامین منابع فیزیکی بود. زیردرون‌مایه‌های مدیریت اجرایی نیز شامل آمادگی (صف‌آرایی)، اقدامات حفاظتی و امنیتی، بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری و ثبت مستندات بود.
نتیجه‌گیری: صلاحیت‌های مدیریتی مراقبان بهداشتی شامل مدیریت و رهبری، تامین منابع و مدیریت اجرایی است که در راستای تعدیل تعداد آمار شهدا و جانبازان در جنگ ایران و عراق به کار رفته است.
واژه‌های کلیدی: تلفات، کارکنان بهداشتی، مدیریت، زخمی‌ها، جانبازان، جنگ
متن کامل [PDF 769 kb]   (172 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌ها ی جنگی و عوارض ناشی از آن
دریافت: 1398/2/16 | پذیرش: 1398/7/8 | انتشار: 1398/9/24
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 21 KB]  (13 دریافت)
فهرست منابع
1. Salamati P, Razavi SM, Shokraneh F, Mohazzab Torabi S, Laal M, Hadjati GH, et al. Mortality and injuries among Iranians in Iran-Iraq war: a systematic review. Arch Iran Med. 2013;16(9):542-50.
2. Mousavi B, Moradi-Lakeh M, Karbakhsh M, Soroush M. Years of life lost among Iranian people killed in the Iraq-Iran war: the 25-year perspective. Int J Inj Contr Saf Promot. 2014;21(4):382-7. [DOI:10.1080/17457300.2013.843569]
3. Azarmi S, Farsi Z. Roy's adaptation model-guided education on promoting the adaptation of the veterans with lower extremities amputation. Iran Red Crescent Med. 2015;17(10):e25810. [DOI:10.5812/ircmj.25810]
4. Azarmi S, Farsi Z, Sajjadi SA. Development of adaptation questionnaire using Roy's adaptation model and its psychometrics on veterans with lower limb amputation. Hayat. 2014;19(4):26-37. [Persian]
5. Farsi Z, Azarmi S. Effect of Roy's adaptation model-guided education on coping strategies of the veterans with lower extremities amputation: a double -blind randomized controlled clinical trial. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2016;4(2):127-36.
6. Farsi Z. Exploring coping strategies of healthcare providers with tension sources in Iran-Iraq war: a qualitative study. J Arch Mil Med. 2017;5(4):e59470. [DOI:10.5812/jamm.59470]
7. Bazregar R, Khankeh HR, Ahmadi S, Hosseini MA, Rahgozar M, Moradian MJ. The evaluation of application of coordination based disaster response model in Rajaye Hospital disaster preparedness. Iranian J Nurs Res. 2013;8(29):10-18. [Persian]
8. Rahimaghaee F, Hatamopour K, Seylani K, Delfan V. Nurses' perceptions of care during wartime: a qualitative study. Int Nurs Rev. 2016;63(2):218-25. [DOI:10.1111/inr.12240]
9. Farsi Z, Dehghan Nayeri N. Pain and suffering: Experiences of health care professionals in the Iran- Iraq war-a content analysis study. J Mil Med. 2017;19(3):222-33. [Persian]
10. Hagerty BM, Williams RA, Bingham M, Richard M. Military nurses and combat-wounded patients: a qualitative analysis of psychosocial care. Perspect Psychiatr Care. 2011;47(2):84-92. [DOI:10.1111/j.1744-6163.2010.00275.x]
11. Firouzkouhi MR, Kako M, Abdollahimohammad A, Zargham-Boroujeni A. Experiences of the civilian Iranian operating room nurses: a historical survey of the Iran-Iraq war. J Nurs Midwifery Sci. 2016;3(1):31-41. [DOI:10.18869/acadpub.jnms.3.1.41]
12. Gibbons SW, Hickling EJ, Watts DD. Combat stressors and posttraumatic stress in deployed military healthcare professionals: an integrative review. J Adv Nurs. 2012;68(1):3-21. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05708.x]
13. Soltani T, Baghianimoghadam MH, Ehrampoush MH, Baghian N, h Jafari A. Knowledge, attitude, and performance of nurses' crisis management in natural disasters in Yazd City. J Community Health Res. 2016;5(3):195-201. [Persian]
14. Amiri Jami H, Ahanchian M, Mahram B, Pakmehrd H. System of educational and qualification-based management about management models on the basis of competency: a meta-analysis. Procedia Soc Behav Sci. 2012;46:4751-5. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.330]
15. Firouzkouhi MR, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Rahnama M, Babaeipour M. The effects of imposed war on Iran's nursing: a historical research. J Mil Med. 2015;17(3):127-36. [Persian]
16. Farsi Z. Professionalism of healthcare jobs in the war. J Arch Mil Med. 2017;5(1):e13210. [DOI:10.5812/jamm.46856]
17. Elliott B. Military nurses' experiences returning from war. J Adv Nurs. 2015;71(5):1066-75. [DOI:10.1111/jan.12588]
18. Shamia NA, Thabet AA, Vostanis P. Exposure to war traumatic experiences, post-traumatic stress disorder and post-traumatic growth among nurses in Gaza. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2015;22(10):749-55. [DOI:10.1111/jpm.12264]
19. Scannell-Desch EA. Lessons learned and advice from Vietnam War Nurses: a qualitative study. J Adv Nurs. 2005;49(6):600-7. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03335.x]
20. Hallett CE. Containing trauma: nursing work in The First World War. Manchester: Manchester University Press; 2010.
21. Peyrovi H, Parsa-Yekta Z, Vosoughi MB, Fathiyan N, Ghadirian F. From margins to center: an oral history of the wartime experience of Iranian nurses in Iran-Iraq war, 1980-1988. Contemp Nurse. 2015;50(1):14-25. [DOI:10.1080/10376178.2015.1010258]
22. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Yousefi H, Holmes CA. The wartime experience of civilian nurses in Iran-Iraq war, 1980-1988: an historical research. Contemp Nurse. 2013;44(2):225-31. [DOI:10.5172/conu.2013.44.2.225]
23. Ghanjal A, Sadri Arhami A, Basam SM. Rescue and transportation experiences of medical department of Sepah in Valfajr 4 operation. J Mil Med. 2003;5(2):91-8. [Persian]
24. Navidi AA, Ghanjal A, Sadri A, Abolghasemi H. Pharmaceutical and medical experiences Sepah in Valfajr 4 operation. J Mil Med. 2002;4(3):151-6. [Persian]
25. Haj Ahadi ST, Navidi AA, Abolghasemi H, Mohebbi HA. A review of medical experiences of Sepah in Holy Defense: Valfajr 4 Operation. J Mil Med. 2002;4(2):75-80. [Persian]
26. Rahimi-Movaghar V, Jazayeri SB, Alimi M, Abbassioun K, Amirjamshidi A. Lessons learned from war: a comprehensive review of the published experiences of the Iranian neurosurgeons during the Iraq-Iran conflict and review of the related literature. World Neurosurg. 2013;79(2):346-58. [DOI:10.1016/j.wneu.2012.08.004]
27. Ghanjal A, Ameryun A, Behrozinejad N, Motaghi M. Field hospitals in Iraq-Iran war. J Mil Med. 2004;6(2):143-52. [Persian]
28. Ghanjal A, Motaghi M, Mirhashemi S, Delavari AR. Rescue and transportation brigade in Iraqi imposed war against IRAN. J Mil Med. 2005;6(4):285-92. [Persian]
29. Adib Hajbagheri M, Parvizi S, Salsali M. Qualitative research methods. 1st Edition. Tehran: Boshra Publication; 2007. p. 252. [Persian]
30. Rezapour Nasrabad R. Criteria of validity and reliability in qualitative research. J Qual Res Health Sci. 2018;6(4):493-9. [Persian]
31. Nekooei Moghaddam M, Saeed S, Khanjani N, Arab M. Nurses' requirements for relief and casualty support in disasters: a qualitative study. Nurs and Midwifery Stud. 2014;3(1):e9939. [DOI:10.17795/nmsjournal9939]
32. Sarhangi F, Gholami HR, Khaghanizade M, Najafi Mehri S. First aid and transportation course contents based on experience gained in the Iran-Iraq War: a qualitative study. Trauma Mon. 2015;20(1):e23846. [DOI:10.5812/traumamon.23846]
33. Sarikhani N, Farsad H, ZareTousi Z, Najafi M, Mousavi AS, Oveisi N, et al. Studying the managers' viewpoint of East Azerbaijan provinces in 2012 and branches about relief operation of Red Crescent society. Q Sci J Rescue Relief. 2014;6(3):20-30. [Persian]
34. Aliyari S, Zareian A, Hatami Z, Aliyari Shorehdeli M. Spiritual experiences and memories of healthcare personnel during the holy defense: a summative content analysis. J Mil Med. 2015;17(3):171-9. [Persian]
35. Bellamy RF. Death on the battlefield and the role of first aid. Mil Med. 1987;152(12):634-5. [DOI:10.1093/milmed/152.12.634]
36. Mirhashemi S, Mirhashemi SAH, Ghanjal A, Mohebbi HA, Delavary AR, Saghafinia M, et al. Assessment of triage and transportation in Bam earthquake casualties whom were hospitalized in Baqiyatallah and some other Tehran Hospitals. J Mil Med. 2005;7(3):225-30. [Persian]
37. Agazio J. Army nursing practice challenges in humanitarian and wartime missions. Int J Nurs Pract. 2010;16(2):166-75. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2010.01826.x]
38. Baker RR, Menard WS, Johns LA. The military nurse in Vietnam: stress and impact. J Clin Psychol. 1989;45(5):736-44. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198909)45:5<736::AID-JCLP2270450508>3.0.CO;2-M [DOI:10.1002/1097-4679(198909)45:53.0.CO;2-M]
39. Kaiser AP, Kabat DH, Spiro A, Davison EH, Stellman JM. Women at war: The crucible of Vietnam. SSM Popul Health. 2017;3:236-44. [DOI:10.1016/j.ssmph.2017.01.003]
40. Stander VA, Thomsen CJ. Sexual harassment and assault in the U.S. military: a review of policy and research trends. Mil Med. 2016;181(1 Suppl):20-7. [DOI:10.7205/MILMED-D-15-00336]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Farsi Z, Rajai N. Explanation of the Managerial Competencies of Healthcare Staff to Discounting the Number of Martyrs and Veterans in the Iran-Iraq War: A Qualitative Study. Iran J War Public Health. 2019; 11 (4) :233-244
URL: http://ijwph.ir/article-1-829-fa.html

فارسی زهرا، رجایی ناهید. تبیین صلاحیت‌های مدیریتی کارکنان بهداشت و درمان در راستای تعدیل آمار شهدا و جانبازان در جنگ ایران و عراق: یک مطالعه کیفی. طب جانباز. 1398; 11 (4) :233-244

URL: http://ijwph.ir/article-1-829-fa.htmlدوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212