[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 183-188 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر هشت هفته تمرین پیلاتس تعدیل‌شده بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی
غلامعلی قاسمی*1، پروین براتی‌رکعتی2، امیدرضا صالحی3
1- گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، gh.ghasemi@spr.ui.ac.ir
2- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (1642 مشاهده)
 اهداف: مصدومیت با عوامل شیمیایی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می­دهد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی بود.
مواد و روش­ها: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل که در سال 1395 در شهرستان ایذه انجام شد، 28 جانباز شیمیایی مرد به شیوه در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و در گروه­های کنترل (15 نفر) و تمرین (13 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه به تمرینات پیلاتس تعدیل‌شده پرداختند. گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی خاصی شرکت ننمودند. قدرت عضلانی، شاخص­های ریوی و کیفیت زندگی آزمودنی­ها قبل و بعد از دوره تمرینی به ترتیب توسط دینامومتر دستی، اسپیرومتر و پرسش‌نامه کیفیت زندگی اندازه­گیری شد. داده‌ها توسط آزمون T همبسته و آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ­ها: در گروه تمرین در مرحله پس‌آزمون، میانگین ظرفیت حیاتی اجباری، کیفیت زندگی از بعد روانی و کیفیت زندگی از بعد جسمانی نسبت به پیش‌آزمون افزایش معنی‌داری نشان داد (0.001=p). در مرحله پس‌آزمون، با حذف اثر پیش‌آزمون، سطوح قدرت عضلات پشت (03/0=p)، ظرفیت حیاتی اجباری (0.02=p) و کیفیت زندگی از بعد روانی (0.001=p) در گروه تمرین به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه کنترل بود.
نتیجه ­گیری: هشت هفته تمرینات پیلاتس تعدیل‌شده می­تواند در توان‌بخشی تنفسی و بهبود کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی موثر واقع شود.

 
واژه‌های کلیدی: تمرین پیلاتس، جانباز، جنگ شیمیایی، عملکرد ریوی، کیفیت زندگی
متن کامل [PDF 655 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توانبخشی قربانیان جنگ
دریافت: 1397/9/13 | پذیرش: 1398/3/27 | انتشار: 1398/9/24
* نشانی نویسنده مسئول: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ورزشی. کد پستی: 8174673441
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 18 KB]  (7 دریافت)
فهرست منابع
1. Ayoubi F, Ghazanfari T, Askari N, Naghizadeh MM, Soroush MR. Serum level of SDF-1α (CXCL12) in chemical victims with respiratory complications. Iran J War Public Health. 2014;6(2):55-63. [Persian]
2. Nasiripoor Z, Abedi B, Hajirasouli M. Effect of a training program on quality of life of severe respiratory chemical veterans; a case study of Markazi province. Iran J War Public Health. 2016;8(2):89-94. [Persian]
3. Abedi A, Koohestani H, Roosta Z. The short-term effect of chest physiotherapy on spirometric indices in chemical warfare victims exposed to mustard gas. Armaghan-e Danesh. 2008;13(3):71-81. [Persian]
4. Balali-Mood M, Hefazi M. A review on the delayed complications of sulphur mustard poisoning. J Birjand Univ Med Sci. 2005;12(3 and 4):9-15. [Persian]
5. Asai K, Kanazawa H, Kamoi H, Shiraishi S, Hirata K, Yoshkawa J. Increased levels of vascular endothelial growth factor in induced sputum in asthmatic patients. Clin Exp Allergy. 2003;33(5):595-0. [DOI:10.1046/j.1365-2222.2003.01576.x]
6. Meamari H, Koushkie Jahromi M, Fallahi AA, Sheikholeslami R. Influence of structural corrective and respiratory exercises on cardiorespiratory indices of male children afflicted with kyphosis. J Rehabil. 2017;18(1):51-62. [Persian] [DOI:10.21859/jrehab-180151]
7. Mirbagher-Ajorpaz N, Rezaei M. The effect of pulmonary rehabilitation program on quality of life of elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. Zahedan J Res Med Sci. 2011;13(1):30-5. [Persian]
8. Mirzakhanian M, Ghasemi G, Sadeghi M, Ghasemi R. The effects of modified Pilates training on quality of life and clinical symptoms in female asthmatic patients. J Res Sport Rehabil. 2015;3(5):43-50. [Persian]
9. Tari M, Fallah Mohammadi Z, Dabidi Roshan V, Oliaei M. The effect of a selected aerobic exercise course on the rate of FEV1 and FVC, activity tolerance, and dyspnea in chemical pulmonary veterans. Olympic J. 2009;17(1):19-32. [Persian]
10. Fesharaki M, Paknejad SMJO, Kordi R. The effects of aerobic and strength exercises on pulmonary function tests and quality of life in asthmatic patients. Tehran Univ Med J. 2010;68(6):348-54.‌ [Persian]
11. Giacomini MB, da Silva AM, Weber LM, Monteiro MB. The Pilates method increases respiratory muscle strength and performance as well as abdominal muscle thickness. J Bodyw Mov Ther. 2016;20(2):258-64.‌ [DOI:10.1016/j.jbmt.2015.11.003]
12. de Alvarenga GM, Charkovski SA, dos Santos LK, da Silva MAB, Tomaz GO, Gamba HR. The influence of inspiratory muscle training combined with the Pilates method on lung function in elderly women: a randomized controlled trial. Clinics. 2018;73:e356. [DOI:10.6061/clinics/2018/e356]
13. Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2006;36(7):472-84.‌ [DOI:10.2519/jospt.2006.2144]
14. Wong T. Pilates and the stroke patient. Balanced Body Pilates COREterly. 2010.
15. Jafari F, Gitynavard F, Soroush MR, Mousavi B. Quality of life in chemical war victims with sever pulmonary damage. Iran J War Public Health. 2012;4(1):46-52. [Persian]
16. Kavei B, Fagihzadeh S, Eskandari F, Kazemnejad A, Gazanfari T, Soroush MR. Studying the surrogate validity of respiratory indexes in predicting the respiratory illnesses in wounded people exposed to sulfur mustard. J Arak Univ Med Sci . 2011;13(4):75-82.‌ [Persian]
17. Zakerimoghadam M, Shaban M, Kazemnejad A, Tavasoli K. The effect of breathing exercises on fatigue level of COPD patients. J Hayat. 2006;12(3):17-25. [Persian]
18. Azizi A, Mahdavinejad R, Taheri Tizabi A, Jafarnejad T. The effect of 8 weeks specific aquatic therapy on kyphosis angle and some pulmonary indices in male university students with kyphosis. J Kerman Univ Med Sci. 2012;19(5):440-50. [Persian]
19. Sharifi G, Tabatabaei SH, Babaei A, Tollabi M. The effect of 8 weeks yoga training on respiratory function and heart of non-athlete females.‌ Toloo-e Behdasht. 2015;14(2):69-78. [Persian]
20. Negaresh R, Ranjbar R, Habibi A, Gharibvand MM. The effects of eight weeks of resistance training on some muscle hypertrophy and physiological parameters in elderly men. J Geriatr Nurs. 2016;3(1):62-75. [Persian] [DOI:10.21859/jgn.3.1.62]
21. Shahrokhi M, Balouchi R, Ebrahimi H. Effect of six week Pilates exercises on disability, abdominal and back muscle strength in patients with chronic low back pain due to disc herniation. Stud Sport Med. 2015;7(17):98-83. [Persian]
22. Kamali A, Mahdavinezhad R, Norouzi K. The effect of selected Pilates exercises on thigh muscle strength and depression in elderly women. J Paramed Sci Rehabil. 2016;5(2):67-75. [Persian]
23. Ebrahimi F, Mahdavinejad R, Jalili HR. The effects of selected Pilates exercises on muscle strength, balance and HbA1c in female patients with diabetes type 2. J Sport Med. 2015;7(2):251-65. [Persian]
24. Abbasi M, Jamali HA, Omidi Oskouei A. Quality of life of chemically-disabled war veterans involved in pulmonary complications of sulfur mustard gas in Sardasht. Qom Univ Med Sci J. 2012;5(4):34-9. [Persian]
25. Bahram ME, Pourvaghar MJ, Sadeh MR. Effect of 12 weeks of chosen Pilates exercise on the quality of life of healthy nonathletic people. Toloo-e Behdasht. 2014;13(1):93-103. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi G, Barati Rokati P, Salehi O. Effect of Eight Weeks of Modified Pilates Training on Pulmonary Function and Quality of Life of Veterans Exposed to Chemical Warfare. Iran J War Public Health. 2019; 11 (4) :183-188
URL: http://ijwph.ir/article-1-801-fa.html

قاسمی غلامعلی، براتی‌رکعتی پروین، صالحی امیدرضا. اثر هشت هفته تمرین پیلاتس تعدیل‌شده بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی. طب جانباز. 1398; 11 (4) :183-188

URL: http://ijwph.ir/article-1-801-fa.htmlدوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4140