[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 151-156 برگشت به فهرست نسخه ها
امید به زندگی در همسران جانبازان
حمیدرضا صمدی فرد* 1، محمد نریمانی1
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (744 مشاهده)
اهداف: همسران در نقش مراقبت‌کننده از جانبازان، تحت تاثیر استرس‌ها و مشکلاتی هستند که سلامت آنها و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند. از طرفی همسران دارای امید به زندگی بالا، کیفیت و رضایت از زندگی مطلوبی دارند. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری شناختی در پیش‌بینی امید به زندگی همسران جانبازان بود.
ابزار و روش‌ها: مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه همسران جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر اردبیل در سال 1395 بودند (3400 نفر) که به روش نمونه‌گیری در دسترس 110 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از ابزارهای حمایت اجتماعی ادراک‌شده (MSPSS)، ذهن‌آگاهی (MASS)، انعطاف‌پذیری شناختی (CFQ) و مقیاس امید به زندگی (SHS) استفاده شد. داده‌‌های پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 23 تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری شناختی با امید به زندگی همسران رابطه آماری معنی‌داری وجود داشت (05/0p<). حمایت اجتماعی ادراک‌شده، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری شناختی در مجموع توانستند 47% امید به زندگی همسران جانبازان را پیش‌بینی کنند (0/05p<).
نتیجه‌گیری: حمایت اجتماعی ادراک‌شده، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری شناختی از متغیرهای مرتبط با امید به زندگی همسران جانبازان هستند و می‌توانند آن را پیش‌بینی کنند. به‌طور کلی همسران با سطوح بالاتر حمایت اجتماعی ادراک‌شده، ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری شناختی، امید به زندگی بالاتری نسبت به سایر همسران دارند.
واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی ادراک‌شده، ذهن‌آگاهی، انعطاف‌پذیری شناختی، امید به زندگی، همسران، جانبازان
متن کامل [PDF 416 kb]   (189 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: استاندارد های بهداشتی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقّق اردبیلی. کد پستی: 5619911367
چکيده گسترده انگليسی [HTML 23 KB]  (13 دریافت)
فهرست منابع
1. Mohseni M, Farnia M, Taghva A, Dehghan Manshadi Z, Rezaeifard A. Comparison of quality of life, depression, stress, anxiety and family structure in veteran's families with post-traumatic stress disorder (PTSD) patients and normal families. J War Public Health. 2014;6(5):207-14. [Persian]
2. Yambo TW, Johnson ME, Delaney KR, Hamilton R, Miller AM, York JA. Experiences of military spouses of veterans with combat-related posttraumatic stress disorder. J Nurs Scholarsh. 2016;48(6):543-51. [DOI:10.1111/jnu.12237]
3. Moradi A, Ebrahimzadeh MH, Soroush MR. Quality of life of caregiver spouses of veterans with bilateral lower extremity amputations. Trauma Mon. 2015;20(1):e21891. [DOI:10.5812/traumamon.21891]
4. Kianpoor M, Rahmanian P, Mojahed A, Amouchie. Secondary traumatic stress, dissociative and somatization symptoms in spouses of veterans with PTSD in Zahedan, Iran. Electron Physician. 2017;9(4):4202-6. [DOI:10.19082/4202]
5. Tsai J, Harpaz-Rotem I, Pietrzak RH, Southwick SM. The role of coping, resilience, and social support in mediating the relation between PTSD and social functioning in veterans returning from Iraq and Afghanistan. Psychiatry. 2012;75(2):135-49. [DOI:10.1521/psyc.2012.75.2.135]
6. Kamari Sanghoriabadi S, Fathabadi J. The role of religious orientation and life expectancy in life satisfaction. J Mod Psychol Res. 2013;7(28):159-78. [Persian]
7. Najafi M. The role of hope, loneliness feeling and their components in prediction of elders' life satisfaction. J Couns Res. 2013;12(47):99-114. [Persian]
8. Williams AM, Cano A. Spousal mindfulness and social support in couples with chronic pain. Clin J Pain. 2014;30(6):528-35. [DOI:10.1097/AJP.0000000000000009]
9. Sedighi Arfaee F, Hesampour F. The relationship between mindfulness and perceived social support and mental health in mothers of children with intellectual disability. Q J Soc Work. 2015;4(4):42-52. [Persian].
10. Dehle C, Landers JE. You can't always get what you want, but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage. J Soc Clin Psychol. 2005;24(7):1051-76. [DOI:10.1521/jscp.2005.24.7.1051]
11. Maliszewska K, Świątkowska-Freund M, Bidzan M, Preis K. Relationship, social support and personality as psychosocial determinants of the risk for postpartum blues. Ginekol Pol. 2016;87(6):442-7. [DOI:10.5603/GP.2016.0023]
12. Saleh S, ZahediAsl M. Correlation of social support with social health of psychiatry veterans wives. Iran J War Public Health. 2014;6(5):201-6. [Persian]
13. Sahraian K, Jafarzadeh F, Poursamar SL. The relationship between social support and marital satisfaction among infertile women based on their infertility factor. J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci. 2015;12(12):1104-9. [Persian]
14. Hojjati H, Ebadi A, Zarea K, Akoundzadeh G, Alostani J, Nouhi E. Relationship between social support and quality of life dimensions of spouses of veterans with posttraumatic stress disorderrans of war. Mil Caring Sci. 2017;(4)2:87-94. [Persian]
15. Frewen PA, Evans EM, Maraj N, Dozois DJA, Partridge K. Letting go: Mindfulness and negative automatic thinking. Cognit Ther Res. 2008;32(6):758-74. [DOI:10.1007/s10608-007-9142-1]
16. Walker LH, Colosimo K. Mindfulness, self-compassion and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personal Individ Differ. 2011;50(2):222-7. [DOI:10.1016/j.paid.2010.09.033]
17. Wang Y, Xu W, Luo F. Emotional resilience mediates the relationship between mindfulness and emotion. Psychol Rep. 2016;118(3):725-36. [DOI:10.1177/0033294116649707]
18. Dahm K, Meyer EC, Neff K, Kimbrel NA, Gulliver SB, Morissette SB. Mindfulness, self-compassion, posttraumatic stress disorder symptoms, and functional disability in U.S. Iraq and Afghanistan war veterans. J Trauma Stress. 2015;28(5):460-4. [DOI:10.1002/jts.22045]
19. Schellekens MPJ, Karremans JC, Van der Drift MA, Molema J, Van den Hurk DGM, Prins JB, et al. Are mindfulness and self-compassion related to psychological distress and communication in couples facing lung cancer? A dyadic approach. Mindfulness. 2017;8(2):325-36. [DOI:10.1007/s12671-016-0602-0]
20. Madani Y, Hojati S. The effect of mindfulness-based cognitive therapy on marital satisfaction and quality of life in couples. Appl Psychol Res Q. 2015;6(2):39-60. [Persian]
21. Zarnaghash M. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on quality of life and resiliency of veterans spouses in Ahvaz. J Psychol Models Methods. 2016;7(23):83-98. [Persian]
22. SedaghatKhah A, BehzadiPoor S. Predictingthe quality of marital relationship on the base of relationship beliefs, mindfulness and psychological flexibility. Q J Woman Soc. 2017;8(30):57-77. [Persian]
23. Dajani DR, Uddin LQ. Demystifying cognitive flexibility: Implications for clinical and developmental neuroscience. Trends Neurosci. 2015;38(9):571-8. [DOI:10.1016/j.tins.2015.07.003]
24. Rostami CH, Jahangirlu A, Sohrabi A, Ahmadian H. The role of cognitive flexibility and mindfulness in predicting student Procrastination. Zanko J Med Sci. 2016;17(53):50-61. [Persian]
25. Lee JK, Orsillo SM. Investigating cognitive flexibility as a potential mechanism of mindfulness in generalized anxiety disorder. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2014;45(1):208-16. [DOI:10.1016/j.jbtep.2013.10.008]
26. Keith J, Velezmoro R, O'Brien C. Correlates of cognitive flexibility in veterans seeking treatment for posttraumatic stress disorder. J Nerv Ment Dis. 2015;203(4):287-93. [DOI:10.1097/NMD.0000000000000280]
27. Eskandari H, Pajouhinia Sh, Abavisan Y. Explanation of psychological problems based on cognitive flexibility and self differentiation. Shefaye Khatam. 2016;4(3):18-27. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.3.18]
28. Nasiri HA, Joukar B. The relationship between life's meaningfulness, hope, happiness, life satisfaction and depression. Women Dev Polit. 2008;6(2):157-76. [Persian]
29. Shorey HS, Snyder CR, Yang X, Lewin MR. The role of hope as a mediator in recollected parenting, adult attachment and mental health. J Soc Clin Psychol. 2003;22(6):685-715. [DOI:10.1521/jscp.22.6.685.22938]
30. Sadoughi M, Mehrzad V, MohammadSalehi Z. The relationship of optimism and hope with depression and anxiety among women with breast cancer. J Nurs Res. 2017;12(2);16-21. [Persian]
31. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. J Personal Assess. 1988;52(1):30-41. [DOI:10.1207/s15327752jpa5201_2]
32. Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner C, Seedat S. Psychometric properties of the multidimensional scale of perceived social support in youth. Compr Psychiatry. 2008;49(2):195-201. [DOI:10.1016/j.comppsych.2007.09.002]
33. Salimi A, Jokar B, Nikpoor R. Internet and communication: Perceived social support and Loneliness as antecedent variables. Psychol Stud. 2009;5(3):81-102. [Persian].
34. Ryan RM, Brown KW. Why we don't need self-esteem: On fundamental need, contingent love and mindfulness. Psychol Inq. 2003;14(1):71-6.
35. Ghorbani N, Watson PJ, Weathington BL. Mindfulness in Iran and the United States: Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with psychological adjustment. Curr Psychol. 2009;28(6):211-24. [DOI:10.1007/s12144-009-9060-3]
36. Dennis JP, Van der wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cogn Ther Res. 2010;34(3):241-53. [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
37. Soltani E, Shareh H, Bahrainian SA, Farmani A. The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping styles and resilience with depression. Pejouhandeh. 2013;18(2):88-96. [Persian]
38. Snyder CR, Harris C, Anderson JR, Holleran SA, Irving LM, Sigmon ST, et al. The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. J Pers Soc Psychol. 1991;60(4):570-85. [DOI:10.1037/0022-3514.60.4.570]
39. Samadifard HR. Prediction of life expectancy of spouses based of meta-cognitive belief and cognitive fusion. J Res Clin Psychol Counsel. 2017;6(2):48-62. [Persian]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Samadifard H, Narimani M. Life Expectancy in the Spouses of Veterans . Iran J War Public Health. 2018; 10 (3) :151-156
URL: http://ijwph.ir/article-1-728-fa.html

صمدی فرد حمیدرضا، نریمانی محمد. امید به زندگی در همسران جانبازان . طب جانباز. 1397; 10 (3) :151-156

URL: http://ijwph.ir/article-1-728-fa.htmlدوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3858