[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 33-39 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز
یاسر رضاپور میرصالح* 1، زهرا احمدی اردکانی2، مصطفی شیری3
1- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران ، y.rezapour@ardakan.ac.ir
2- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
3- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردکان، ایران
چکیده:   (1436 مشاهده)
اهداف: استرس ناشی از تجربیات خشن جنگ، نه‌تنها مشکلاتی برای خود جانباز به‌وجود می­‌آورد، بلکه خانواده و فرزندان آنها نیز به‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر فشارهای روانی ناشی از جنگ قرار می­گیرند. مشکلات تحصیلی فرزندان و به‌تبع آن عملکرد تحصیلی این دانش‌آموزان در مدرسه یکی از این مشکلات است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر مشکلات تحصیلی، بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان فرزند جانباز انجام شد.
مواد و روش­ها: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­ آزمون، پس­ آزمون و پیگیری با روش نمونه‌گیری هدفمند، 30 نفر از دانش­آموزان پسر فرزند جانباز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-94 در مدارس متوسطه شهرستان اردکان انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. ابتدا همه شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه عملکرد تحصیلی به‌عنوان نمرات پیش‌آزمون کامل کردند. سپس گروه آزمایش برنامه مداخله 8جلسه­‌ای را به‌صورت هفتگی (دو ساعت) دریافت کردند و برای گروه گواه هیچ مداخله‌ای انجام نشد. پس از پایان مداخله و همچنین دو ماه بعد از آن، آزمودنی‌ها مجدداً به پرسش‌نامه عملکرد تحصیلی پاسخ دادند. داده­ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS 21 و توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن­فرونی تحلیل شد.
یافته­ ها: نمرات عملکرد تحصیلی دانش­آموزان گروه آزمایش در مرحله پس­آزمون نسبت به گروه گواه افزایش معنی‌داری پیدا کرد و این افزایش در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بود (0.001>p).
نتیجه ­گیری: مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر مشکلات تحصیلی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان فرزند جانباز تاثیر دارد.
 
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد تحصیلی، جانبازان
متن کامل [PDF 428 kb]   (400 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۵
* نشانی نویسنده مسئول: استان یزد، شهرستان اردکان، بلوار آیت الله خاتمی، دانشگاه اردکان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. کد پستی 56767-89516
چکيده گسترده انگليسی [HTML 22 KB]  (15 دریافت)
فهرست منابع
1. Proctor SP, Heeren T, White RF, Wolfe J, Borgos MS, Davis JD, et al. Health status of Persian Gulf war veterans: Self-reported symptoms, environmental exposures and the effect of stress. Int J Epidemiol. 1998;27(6):1000-10. [DOI:10.1093/ije/27.6.1000]
2. Rosenheck R. Impact of posttraumatic stress disorder of World War II on the next generation. J Nerv Ment Dis. 1986;174(6):319-27. [DOI:10.1097/00005053-198606000-00001]
3. JafarTabatabaee T, Hasan Ahadi H, Khamesian A. The effect of optimism training on the anxiety and depression of students of psychology at the Azad University of Birjand (2012). Mod Care J. 2013;10(1):34-42. [Persian]
4. Pintrich PR, De Groot EV. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. J Educ Psychol. 1990;82(1):33-40. [DOI:10.1037/0022-0663.82.1.33]
5. Jamali M, Noroozi A, Tahmasebi R. Factors affecting academic self-efficacy and its association with academic achievement among students of Bushehr University medical sciences 2012-13. Iran J Med Educ. 2013;13(8):629-41. [Persian]
6. Galla BM, Wood JJ, Tsukayama E, Har K, Chiu AW, Langer DA. A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and academic self-efficacy on academic performance. J Sch Psychol. 2014;52(3):295-308. [DOI:10.1016/j.jsp.2014.04.001]
7. Guay F, Ratelle CF, Roy A, Litalien D. Academic self-concept, autonomous academic motivation, and academic achievement: Mediating and additive effects. Learn Individ Difference. 2010;20(6):644-53. [DOI:10.1016/j.lindif.2010.08.001]
8. Makvandi B, Najarian B. Comparison of academic performance and adjustment of children of veterans and of non-veterans [Dissertation]. Tehran: Ahvaz University; 1993. [Persian]
9. De Pedro KM, Astor RA, Benbenishty R, Estrada J, Smith GR, Esqueda MC. The children of military service members: Challenges, supports, and future educational research. Rev Educ Res. 2011;81(4):566-618. [DOI:10.3102/0034654311423537]
10. Makvandi B, Najarian B, Shokrkon H, Lyami F. Comparison of academic performance of children of veterans and of non-veterans. J Edu. 1993;34(4):43-60. [Persian]
11. Ahmadi SA, Gholizade A, Amin Mansour F. Comparing factors influence on academic drop of veterans' children and nonveterans children. J Curriculum. 2006;9:61-76. [Persian]
12. Lester P, Peterson K, Reeves J, Knauss L, Glover D, Mogil C, et al. The long war and parental combat deployment: Effects on military children and at-home spouses. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010;49(4):310-20. [DOI:10.1097/00004583-201004000-00006]
13. Habibzadeh A, Monajem A, Lajovardi H. The sense of coherence and education self- concept in children of veterans with secondary trauma stress disorder and normal children. J Mil Med. 2016;17(4):283-90. [Persian]
14. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006;44(1):1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
15. Walser RD, Karlin BE, Trockel M, Mazina B, Barr Taylor C. Training in and implementation of Acceptance and Commitment Therapy for depression in the Veterans Health Administration: Therapist and patient outcomes. Behav Res Ther. 2013;51(9):555-63. [DOI:10.1016/j.brat.2013.05.009]
16. Lang AJ, Schnurr PP, Jain S, He F, Walser RD, Bolton E, et al. Randomized controlled trial of acceptance and commitment therapy for distress and impairment in OEF/OIF/OND veterans. Psychol Trauma. 2017;9(Suppl 1):74-84. [DOI:10.1037/tra0000127]
17. Lashani L, Farhoudian A, Azkhosh M, Dolatshahee B, Saadati H. Acceptance and commitment therapy in the satisfaction of veterans with spinal cord injuries spouses. Iran Rehab J. 2013;11(2):56-60. [Persian]
18. Wang Sh, Zhou Y, Yu S, Ran LW, Liu XP, Chen YF. Acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy as treatments for academic procrastination. Res Soc Work Pract. 2017;27(1):48-58. [DOI:10.1177/1049731515577890]
19. Pourabdol S, Sobhigharamaleki N, Bastami M, Ghazanfari H. The effect of acceptance and commitment therapy in decreasing academic procrastination among students with specific learning disorder (SLD). Cogn Strateg Learn. 2016;4(6):157-70. [Persian]
20. Davidson J, Smith R, Kudler H. Familial psychiatric illness in chronic posttraumatic stress disorder. Compr Psych. 1989;30(4):339-45. [DOI:10.1016/0010-440X(89)90059-X]
21. Weisenhorn DA, Frey LM, Hans JD, Cerel J. Suicide ideation, anxiety, and depression: Are children a protective factor for male Veterans?. J Fam Soc Work. 2017;20(1):41-51. [DOI:10.1080/10522158.2017.1286278]
22. Dortaj F. Impact of simple and process-and-outcome simulation on improvement of academic performance [Dissertation]. Tehran: Allame Tabatabaee University; 2004. [Persian]
23. Mousavi M, Rashidi A, Golmohamadian M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on increasing marital satisfaction of the veteran and freedman wives. Biannu J Appl Couns. 2015;5(2):97-112. [Persian]
24. Moghtadayi M, Khosh Akhlagh H. Effectiveness of acceptance and commitment based therapy on psychological flexibility of veterans' spouses. Iran J War Public Health. 2015;7(4):183-8. [Persian]
25. Karlin BE, Walser RD, Yesavage J, Zhang A, Trockel M, Taylor CB. Effectiveness of acceptance and commitment therapy for depression: Comparison among older and younger veterans. Aging Ment Health. 2013;17(5):555-63. [DOI:10.1080/13607863.2013.789002]
26. Feros DL, Lane L, Ciarrochi J, Blackledge JT. Acceptance and commitment therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: A preliminary study. Psychooncology. 2013;22(2):459-64.
27. Peterson BD, Eifert GH. Using acceptance and commitment therapy to treat infertility stress. Cognit Behav Prac. 2011;18(4):577-87. [DOI:10.1016/j.cbpra.2010.03.004]
28. Christensen A, Atkins DC, Yi J, Baucom DH, George WH. Couple and individual adjustment for 2 years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. J Consult Clin Psychol. 2006;74(6):1180-91. [DOI:10.1037/0022-006X.74.6.1180]
29. Bakhshayesh A, Jesmani SS, Afshani SA. The effect of smart schools on computer anxiety, self-regulation and academic performance of high school students comparing with non-smart schools. J new Though Educ. 2015;11(2):34-48. [Persian]
30. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther. 2016;47(6):869-85. [DOI:10.1016/j.beth.2016.11.006]
31. Biglan A, Hayes SC, Pistorello J. Acceptance and commitment: Implications for prevention science. Prev Sci. 2008;9(3):139-52. [DOI:10.1007/s11121-008-0099-4]
32. Eifert GH, Forsyth JP, Arch J, Espejo E, Keller M, Langer D. Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: Three case studies exemplifying a unified treatment protocol. Cogn Behav Pract. 2009;16(4):368-85. [DOI:10.1016/j.cbpra.2009.06.001]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezapour Mirsaleh Y, Ahmadi Ardakani Z, Shiri M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Academic Performance of Veterans' Children. Iran J War Public Health. 2018; 10 (1) :33-39
URL: http://ijwph.ir/article-1-716-fa.html

رضاپور میرصالح یاسر، احمدی اردکانی زهرا، شیری مصطفی. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز . طب جانباز. 1396; 10 (1) :33-39

URL: http://ijwph.ir/article-1-716-fa.htmlدوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855