[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 75-83 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی رضایت کاربران از پروتز و خدمات پروتزی در تهران
محبوبه سادات هدی*1، مصطفی علامی2، مرضیه عسگری2
1- مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران ، m.s_hoda@yahoo.com
2- مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران
چکیده:   (1587 مشاهده)
اهداف: با ارزیابی رضایت کاربران از پروتز و خدمات پروتزی می‌توان به اصلاح ساختار خدمات‌رسانی و افزایش میزان رضایت‌مندی از نحوه ارایه خدمات دست یافت. هدف این مطالعه، ارزیابی رضایت کاربران از پروتز و خدمات پروتزی در تهران بود.
ابزار و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی به‌روش پیمایش، 388 کاربر مراجعه‌کننده به شرکت متد در شهر تهران شامل افرادی که پروتز دریافت و از خدمات آن استفاده کرده­ بودند، در مدت 13 ماه، از ابتدای ماه دی 1393 تا پایان ماه دی 1394 به‌روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای ارزیابی رضایت کاربران از پروتز و خدمات آن، از ابزار پرسش‌نامه استاندارد OPUS (بررسی ارتز و پروتز کاربر) و تکنیک مصاحبه تلفنی استفاده شد. داده­ها به‌کمک نرم­افزار SPSS 23 و توسط آزمون‌های­­ همبستگی پیرسون، ANOVA، T دوگروهه مستقل و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شدند.
یافته‌ها: رضایت از وسیله 45.5% و رضایت از خدمات 66.2% بود. رضایت از وسیله در سطح کم و رضایت از خدمات در سطح زیاد ارزیابی شد. بالاترین رضایت از وسیله و خدمات در بین گروه بی­سوادان بود. رضایت از خدمات بین پنج گروه تحصیلی تفاوت معنی‌داری نشان داد (0.001=p).
نتیجه‌گیری: رضایت کاربران از خدمات پروتزی بیشتر از رضایت آنان از پروتز است. کاربران از وسیله (پروتز) رضایت بالایی ندارند، در حالی که از خدمات آن که به عملکرد نیروی انسانی مربوط است و تعامل و برقراری ارتباط و اصول مشتری‌مداری را در نظر دارد، رضایت نسبتاً بالایی دارند. هر چه سطح تحصیلات کاربران بالاتر می­رود، درصد رضایت از وسیله کاهش می­یابد.  
واژه‌های کلیدی: قطع عضو، اندام تحتانی، اندام فوقانی، اعضای مصنوعی، رضایت
متن کامل [PDF 538 kb]   (377 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تجهیزات پزشکی برای کمک به قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پژوهشکده مهندسی و پزشکی جانبازان، پلاک 17
چکيده گسترده انگليسی [HTML 24 KB]  (10 دریافت)
فهرست منابع
1. 1- McFarlane DA. Social communication in a technology-driven society: A philosophical exploration of factor-impacts and consequences. Am Commun J. 2010;12(1):1-14.
2. Shahryar Sh. Health and rehabilitation guideline in lower limb amputation. Tehran: Janbazan Medical & Engineering Research Center; 2009. [Persian]
3. Ebrahimzadeh MH, Hariri S. Long-term outcomes of unilateral transtibial amputations. Mil Med. 2009;174(6):593-7. [DOI:10.7205/MILMED-D-02-8907]
4. Stillerman J. The sociology of consumption: A global approach. Heydarzadeh K, Mohaimeni M, translator. Tehran: Mehrban Nashr; 2017. [Persian]
5. Nouraei MH, Javdan M, Nouraei F, Mohebbi Dehnavi A, Safdari F. Study of stump problems of lower limb amputation in war casualties. Iran J Orthop Surg. 2014;12(2):47-51. [Persian]
6. Yahyaei Ileei A. Principles of Customer Orientation (Banking, Hospitality & Automotive). Tehran: Jajarmi; 2009. [Persian]
7. Inglehart R. Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. New York : Cambridge University Press; 2005. [DOI:10.1017/CBO9780511790881]
8. Krauser P. The research administrator as servant-leader. J Res Adm. 2003;34(1):14.
9. Jiang L, Gan Ch, Kao B, Zhang Y, Zhang H, Cai L. Consumer satisfaction with public health care in China. J Soc Sci. 2009;5(3):223-35. [DOI:10.3844/jssp.2009.223.235]
10. Nielsen CC, Psonak RA, Kalter TL. Factors Affecting the Use of Prosthetic Services. J Prosthet Orth. 1989;1(4):242-9. [DOI:10.1097/00008526-198907000-00008]
11. Pasquina PF, Bryant PR, Huang ME, Roberts TL, Nelson VS, Flood KM. Advances in amputee care. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(3):34-43. [DOI:10.1016/j.apmr.2005.11.026]
12. Heinemann AW, Gershon R, Fisher WP Jr. Development and application of the orthotics and prosthetics user survey: Applications and opportunities for health care quality improvement. J Prosthet Orthot. 2006;18(6):P80-5. [DOI:10.1097/00008526-200601001-00009]
13. Hadadi M, Ghoseiri K, Fardipour S, Kashani RV, Asadi F, Asghari A. The Persian version of satisfaction assessment module of Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Disabil Health J. 2016;9(1):90-9. [DOI:10.1016/j.dhjo.2015.08.010]
14. Azarmi S, Farsi Z, Sajadi SA. The role of nurse in adaptation of veterans with amputee. Military Caring Sciences. 2015;2(1):48-54. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.2.1.48]
15. Schoppen T, Boonstra A, Groothoff JW, de Vries J, Göeken LN, Eisma WH. Physical, mental, and social predictors of functional outcome in unilateral lower-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84(6):803-11. [DOI:10.1016/S0003-9993(02)04952-3]
16. Dillingham TR, Pezzin LE, MacKenzie EJ, Burgess AR. Use and satisfaction with prosthetic devices among persons with trauma-related amputations: A long-term outcome study. Am J Phys Med Rehabil. 2001;80(8):563-71. [DOI:10.1097/00002060-200108000-00003]
17. Beekman CE, Axtell LA. Prosthetic use in elderly patients with dysvascular above-knee and through-knee amputations. Phys ther. 1987;67(10):1510-6. [DOI:10.1093/ptj/67.10.1510]
18. Gauthier-Gagnon C, Grisé MC, Potvin D. Enabling factors related to prosthetic use by people with transtibial and transfemoral amputation. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80(6):706-13. [DOI:10.1016/S0003-9993(99)90177-6]
19. Dolezal JM, Vernick SH, Khan N, Lutz D, Tyndall C. Factors associated with use and nonuse of an AK prosthesis in a rural, southern, geriatric population. Int J Rehabil Health. 1998;4(4):245-51. [DOI:10.1023/A:1022918913632]
20. Burger H, Marinček Č. Upper limb prosthetic use in Slovenia. Prosthet Orthotics Int. 1994;18(1):25-33.
21. Kyberd PJ, Beard DJ, Davey JJ, Morrison DJ. A Survey of upper-limb prosthesis users in Oxfordshire. J Prosthet Orthot. 1998;10(4):84-91. [DOI:10.1097/00008526-199801040-00004]
22. Hagberg K, Brånemark R. Consequences of non-vascular trans-femoral amputation: A survey of quality of life, prosthetic use and problems. Prosthet Orthot Int. 2001;25(3):186-94. [DOI:10.1080/03093640108726601]
23. Ghoseiri K, Bahramian H. User satisfaction with orthotic and prosthetic devices and services of a single clinic. Disabil Rehabil. 2012;34(15):1328-32. [DOI:10.3109/09638288.2011.641663]
24. Berke GM, Fergason J, Milani JR, Hattingh J, McDowell M, Nguyen V, et al. Comparison of satisfaction with current prosthetic care in veterans and servicemembers from Vietnam and OIF/OEF conflicts with major traumatic limb loss. J Rehabil Res Dev. 2010;47(4):361-71. [DOI:10.1682/JRRD.2009.12.0193]
25. Magnusson L, Ahlström G, Ramstrand N, Fransson EI. Malawian prosthetic and orthotic users' mobility and satisfaction with their lower limb assistive device. J Rehabil Med. 2013;45(4):385-91. [DOI:10.2340/16501977-1117]
26. Sherman RA. Utilization of prostheses among US veterans with traumatic amputation: A pilot survey. J Rehabil Res Dev. 1999;36(2):100-8.
27. Bosmans J, Geertzen J, Dijkstra PU. Consumer satisfaction with the services of prosthetics and orthotics facilities. Prosthet Orthot Int. 2009;33(1):69-77. [DOI:10.1080/03093640802403803]
28. Routhier F, Vincent C, Morissette MJ, Desaulniers L. Clinical results of an investigation of paediatric upper limb myoelectric prosthesis fitting at the Quebec Rehabilitation Institute. Prosthet Orthot Int. 2001;25(2):119-31. [DOI:10.1080/03093640108726585]
29. Sin SW, Chow DH, Cheng JC. Significance of non-level walking on transtibial prosthesis fitting with particular reference to the effects of anterior-posterior alignment. J Rehabil Res Dev. 2001;38(1):1-6.
30. Yang L, Solomonidis S, Spence WD, Paul JP. The influence of limb alignment on the gait of above-knee amputees. J Biomech. 1991;24(11):981-97. [DOI:10.1016/0021-9290(91)90016-G]
31. Pakjouei S, Vameghi R, Dejman M, Vameghi M, Kamali M. Satisfaction and related factors among the service users of private rehabilitation centers. Iran Rehabil J. 2014;12(4):35-42. [Persian]
32. Raichle KA, Hanley MA, Molton I, Kadel NJ, Campbell K, Phelps E, et al. Prosthesis use in persons with lower-and upper-limb amputation. J Rehabil Res Dev. 2008;45(7):961-72. [DOI:10.1682/JRRD.2007.09.0151]
33. Engdahl SM, Christie BP, Kelly B, Davis A, Chestek CA, Gates DH. Surveying the interest of individuals with upper limb loss in novel prosthetic control techniques. J Neuroeng Rehabil. 2015;12:53. [DOI:10.1186/s12984-015-0044-2]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hoda M, Allami M, Asgari M. Evaluation of Users’ Satisfaction with Prosthesis and Prosthetic Services in Tehran. Iran J War Public Health. 2018; 10 (2) :75-83
URL: http://ijwph.ir/article-1-712-fa.html

هدی محبوبه سادات، علامی مصطفی، عسگری مرضیه. ارزیابی رضایت کاربران از پروتز و خدمات پروتزی در تهران. طب جانباز. 1397; 10 (2) :75-83

URL: http://ijwph.ir/article-1-712-fa.htmlدوره 10، شماره 2 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4030