[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 21-26 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر شبکه‌های مجازی روی کاهش اضطراب و افسردگی در جانبازان قطع نخاعی
منیژه فیروزی* 1، مهرداد رمضانی پیانی1
1- گروه روان شناسی بالینی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (1391 مشاهده)
اهداف: مشکلات جانبازان قطع نخاع، به‌طور قابل ملاحظه­ای سلامت روان­شناختی این افراد را تحت تاثیر قرار می­دهد. عدم توانایی حرکت‌کردن و به‌تبع آن دشواری بیش ‌از اندازه‌ رفت ‌‌و آمد به مراکز درمانی و شرکت در جلسات درمانی، ضرورت ایجاد می‌کند تا مداخلات روان‌شناختی از راه دور انجام شود. بنابراین هدف پژوهش، بررسی اثربخشی روان‌شناسی مثبت بر کاهش آشفتگی روان‌شناختی جانبازان از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش کاربردی حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در بین 38 نفر از جانبازان قطع نخاعی استان خوزستان اجرا شد، که به‌صورت تصادفی از فهرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان در سال 1396 انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 19 نفر) جای گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت مجازی از پرسش‌نامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II) و پرسش‌نامه اضطراب بک در پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. گروه آزمایشی تحت 14 جلسه مداخله روان‌درمانی مثبت‌گرا قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس با نرم‌افزارSPSS 22  استفاده شد.
یافته‌ها: در نمرات پس‌آزمون افسردگی و اضطراب بین دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود داشت و مداخله روان‌شناسی مثبت به‌صورت معنی‌داری باعث کاهش نمرات افسردگی و اضطراب در گروه آزمایشی شد (0.001=p).
نتیجه‌گیری: مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرای مبتنی بر شبکه مجازی (تلگرام) بر کاهش اضطراب و افسردگی در جانبازان قطع نخاع موثر است.
واژه‌های کلیدی: جانباز، قطع نخاعی، شبکه‌های اجتماعی، سلامت روان­شناختی
متن کامل [PDF 491 kb]   (313 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۵
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، گروه روان‌شناسی بالینی
چکيده گسترده انگليسی [HTML 21 KB]  (14 دریافت)
فهرست منابع
1. Khajavi D, MirAli H. Predicting trait Competitive Anxiety, Competitive Aggression, and Competitive Anger based on Spiritual Intelligence in Veterans and Disabled Athletes. Iran J War Public Health 2017, 9(3): 163-168. [DOI:10.18869/acadpub.ijwph.9.3.163]
2. Mikaeili N, Molavi P, Einy S, Tagavy M. Effectiveness of Emotion Focused Therapy on Emotional Dysregulation, Hopelessness and Suicidal Ideation in Post-Traumatic Stress Disorder Veterans. Iran J War Public Health 2017, 9(3): 112-117. [DOI:10.18869/acadpub.ijwph.9.3.111]
3. McColl MA, Charlifue S, Glass C, Savic G, Meehan M. International differences in ageing and spinal cord injury. Spinal cord. 2002;40(3):128. [DOI:10.1038/sj.sc.3101264]
4. Rashid T, Seligman M. Positive psychotherapy (pp. 466; 461-498). Raymond J. Corsini (Author), Danny Wedding. Current Psychotherapies (10th Ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning. ISBN. 2014:978-1.
5. Peterson C, Park N. Meaning and positive psychology. IJEPP. 2014;5(1):7-10.
6. Cullen B, Pownall J, Cummings J, Baylan S, Broomfield N, Haig C, Kersel D, Murray H, Evans JJ. Positive PsychoTherapy in ABI Rehab (PoPsTAR): a pilot randomised controlled trial. Neuropsychol Rehabil . 2016; 3(5):1-7.
7. Rashid T. Positive psychotherapy: A strength-based approach. J Posit Psychol. 2015;10(1):25-40. [DOI:10.1080/17439760.2014.920411]
8. Rashid T, Seligman ME. Positive psychotherapy in current psychotherapies. Belmont, CA: Cengage. 2013;5(3):213-219.
9. Schrank B, Brownell T, Tylee A, Slade M. Positive psychology: An approach to supporting recovery in mental illness. East Asian Arch Psychiatry. 2014;24(3):95.
10. Tomasulo DJ. Positive group psychotherapy modified for adults with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2014;18(4):337-50. [DOI:10.1177/1744629514552153]
11. Kahler CW, Spillane NS, Day A, Clerkin EM, Parks A, Leventhal AM, Brown RA. Positive psychotherapy for smoking cessation: Treatment development, feasibility, and preliminary results. J Posit Psychol. 2014;9(1):19-29. [DOI:10.1080/17439760.2013.826716]
12. Tomasulo DJ. Positive group psychotherapy modified for adults with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2014;18(4):337-50. [DOI:10.1177/1744629514552153]
13. Weitz P. Psychotherapy 2.0 reflects and parallels Web 2.0 as an active participation in the digital world, providing us with new forms of social. Psychotherapy. BMC public health. 2014; 2:3-8.
14. Graham R. The perception of digital objects and their impact on development. Int J Psychoanal Psychother. 2013;27(4):269-79. [DOI:10.1080/02668734.2013.853908]
15. Chakrabarti S. Usefulness of telepsychiatry: A critical evaluation of videoconferencing-based approaches. World J Psychiatry. 2015;5(3):286. [DOI:10.5498/wjp.v5.i3.286]
16. Barak A, Hen L, Boniel-Nissim M, Shapira NA. A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions. J Technol Hum Serv. 2008;26(2-4):109-60. [DOI:10.1080/15228830802094429]
17. Grady BJ. A comparative cost analysis of an integrated military telemental health-care service. Telemed J E Health. 2002;8(3):293-300. [DOI:10.1089/15305620260353180]
18. Kraft E, Wang J. An exploratory study of the cyberbullying and cyberstalking experiences and factors related to victimization of students at a public liberal arts college. IJT. 2010;1(4):74-91. [DOI:10.4018/jte.2010100106]
19. Walter T. New mourners, old mourners: online memorial culture as a chapter in the history of mourning. NEW REV HYPERMEDIA M Journal. 2015;21(1-2):10-24. [DOI:10.1080/13614568.2014.983555]
20. Razmgah P, Mojtahedzadeh R, Borjaliloo S, Mohammadi A. The Effect of Social Network and Short Messages through E-Content on Reducing Negative Thoughts in Women. Interdiscip J Virtual Learn Med Sci. 2016;7(4).
21. Proudfoot J, Clarke J, Birch MR, Whitton AE, Parker G, Manicavasagar V, Harrison V, Christensen H, Hadzi-Pavlovic D. Impact of a mobile phone and web program on symptom and functional outcomes for people with mild-to-moderate depression, anxiety and stress: a randomised controlled trial. BMC psychiatry. 2013;13(1):312. [DOI:10.1186/1471-244X-13-312]
22. 22, Lee EH, Lee SJ, Hwang ST, Hong SH, Kim JH. Reliability and Validity of the Beck Depression Inventory-II among Korean Adolescents. Psychiatry Investig. 2017;14(1):30-6. [DOI:10.4306/pi.2017.14.1.30]
23. Ghassemzadeh H, Mojtabai R, Karamghadiri N, Ebrahimkhani N. Psychometric properties of a Persian‐language version of the Beck Depression Inventory‐Second edition: BDI‐II‐PERSIAN. Depress. Anxiety. 2005;21(4):185-92. [DOI:10.1002/da.20070]
24. 24, Ke Y, Ng T, Yeo HL, Shwe M, Gan YX, Chan A. Psychometric properties and measurement equivalence of the English and Chinese versions of the Beck Anxiety Inventory in patients with breast cancer. Supportive Care in Cancer. 2017;25(2):633-43. [DOI:10.1007/s00520-016-3452-3]
25. Askarizadeh G, Karamoozian M, Darekordi A. Validation of Iranian version of pregnancy related anxiety questionnaire. Int Prev Med prev med. 2017;8.
26. Andersson G, Titov N. Advantages and limitations of Internet‐based interventions for common mental disorders. World Psychiatry. 2014;13(1):4-11. [DOI:10.1002/wps.20083]
27. Ebert DD, Zarski AC, Christensen H, Stikkelbroek Y, Cuijpers P, Berking M, Riper H. Internet and computer-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in youth: a meta-analysis of randomized controlled outcome trials. PloS one. 2015;10(3): 18-23. [DOI:10.1371/journal.pone.0119895]
28. Donker T, Blankers M, Hedman E, Ljotsson B, Petrie K, Christensen H. Economic evaluations of Internet interventions for mental health: a systematic review. Psychol. Med. 2015;45(16):3357-76. [DOI:10.1017/S0033291715001427]
29. Meyer B, Bierbrodt J, Schröder J, Berger T, Beevers CG, Weiss M, Jacob G, Späth C, Andersson G, Lutz W, Hautzinger M. Effects of an Internet intervention (Deprexis) on severe depression symptoms: randomized controlled trial. Internet Interv. 2015;2(1):48-59. [DOI:10.1016/j.invent.2014.12.003]
30. Blackwell SE, Browning M, Mathews A, Pictet A, Welch J, Davies J, Watson P, Geddes JR, Holmes EA. Positive imagery-based cognitive bias modification as a web-based treatment tool for depressed adults: a randomized controlled trial. Clin. Psychol. Sci. 2015;4(1):91-111. [DOI:10.1177/2167702614560746]
31. Roepke AM, Jaffee SR, Riffle OM, McGonigal J, Broome R, Maxwell B. Randomized controlled trial of SuperBetter, a smartphone-based/Internet-based self-help tool to reduce depressive symptoms. Games Health J. 2015;4(3):235-46. [DOI:10.1089/g4h.2014.0046]
32. Van Straten A, Emmelkamp J, De Wit J, Lancee J, Andersson G, van Someren EJ, Cuijpers P. Guided Internet-delivered cognitive behavioural treatment for insomnia: a randomized trial. Psychol. Med. 2014;44(7):1521-32. [DOI:10.1017/S0033291713002249]
33. Kuester A, Niemeyer H, Knaevelsrud C. Internet-based interventions for posttraumatic stress: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Psychol Rev. 2016; 2(1): 43:1-6.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Firoozy M, Ramezani Piyani M. Effect of Positive Psychotherapy Based on Virtual Social Networks on Anxiety and Depression Reduction in Veterans with Spinal Cord Injury . Iran J War Public Health. 2018; 10 (1) :21-26
URL: http://ijwph.ir/article-1-707-fa.html

فیروزی منیژه، رمضانی پیانی مهرداد. تاثیر روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر شبکه‌های مجازی روی کاهش اضطراب و افسردگی در جانبازان قطع نخاعی. طب جانباز. 1396; 10 (1) :21-26

URL: http://ijwph.ir/article-1-707-fa.htmlدوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855