[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 9، شماره 4 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 217-223 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه
امید عیسی نژاد* 1، فرناز ازادبخت2
1- گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران ، farhangmad@gmail.com
2- گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (1356 مشاهده)

اهداف: با وجود گذشت سال‌ها از اتمام جنگ، جانبازان هنوز با مشکلات جسمی و روانی زیادی روبه‌رو هستند که این امر می‌تواند به‌طور جدی بر بهزیستی همسران و به‌تبع آن دیگر اعضای خانواده تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روان‌شناختی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری یک‌ماهه در سال 1395 در بین 43 نفر از همسران جانبازان دارای PTSD در شهرستان کوهدشت انجام شد. این افراد به‌طور تصادفی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در گروه‌های پذیرش و تعهد (13 نفر)، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (13 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی در هشت جلسه 90‌دقیقه‌ای تحت درمان قرار گرفتند، در حالی‌ که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- فرم کوتاه (RSPWB-SF) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار آماری SPSS 18 و با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، تحلیل واریانس چندگانه و آزمون تعقیبی شفه انجام شد.
یافته‌ها: در مرحله پس‌آزمون و همچنین در مرحله پیگیری، تفاضل میانگین گروه ACT با کنترل و گروه MBCT با گروه کنترل دارای تفاوت معنی‌دار بود (0.01p<)، اما گروه MBCT و ACT باهم تفاوت معنی‌داری نداشتند (0.05p>).
نتیجه‌گیری: آموزش رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی همسران جانبازان دارای PTSD موثر است.
 


 

واژه‌های کلیدی: اختلال استرس پس از سانحه، سلامت روانی، ذهن­آگاهی، رویکرد پذیرش و تعهد
متن کامل [PDF 468 kb]   (550 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان درمانی قربانیان جنگ
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۰
* نشانی نویسنده مسئول: : ایران، کردستان، شهرستان سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان. کد پستی: 15175-66177
چکيده گسترده انگليسی [HTML 26 KB]  (10 دریافت)
فهرست منابع
1. Foster H, Brooks Gunn J. Children\'s exposure to community and war violence and mental health in four African countries. Soc Sci Med. 2015;146:292-9. [DOI:10.1016/j.socscimed.2015.10.020]
2. Mehri Nejad S A, Ramezan Saatchi L. Impact of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression,Anger and Emotion Regulation of Veterans\' Spouses. Iran J War Pub Health. 2016;8(3):141-8. [Persian]
3. Hatami H, Seyed Nozadi M, Majlesi F, Eftchar Ardebili H, Razavi SM, Parizade SMJ. Comprehensive public health. Tehran: Arjmand Publisher; 2008. [Persian]
4. McDermott MJ, Fulwiler JC, Smitherman TA, Gratz KL, Connolly KM, Tull MT. The relation of PTSD symptoms to migraine and headache-related disability among substance dependent inpatients. J Behav Med. 2016;39(2):300-9. [DOI:10.1007/s10865-015-9697-3]
5. Yambo TW, Johnson ME, Delaney KR, Hamilton R, Miller AM, York JA. Experiences of military spouses of veterans with combat‐related posttraumatic stress disorder. J Nurs Scholarsh. 2016;48(6):543-51. [DOI:10.1111/jnu.12237]
6. Birur B, Moore NC, Davis LL. An evidence-based review of early intervention and prevention of posttraumatic stress disorder. Community Ment Health j. 2017;53(2):183-201. [DOI:10.1007/s10597-016-0047-x]
7. Renshaw KD, Rodrigues CS, Jones DH. Psychological symptoms and marital satisfaction in spouses of Operation Iraqi Freedom veterans: relationships with spouses\' perceptions of veterans\' experiences and symptoms. J Fam Psychol. 2008;22(4):586-94. [DOI:10.1037/0893-3200.22.3.586]
8. Galovski T, Lyons JA. Psychological sequelae of combat violence: A review of the impact of PTSD on the veteran\'s family and possible interventions. Aggress Violent Behav. 2004;9(5):477-501. [DOI:10.1016/S1359-1789(03)00045-4]
9. Abolmaali Kh, Kamal A. Effect of Schema-Based Learning on Reducing the Symptoms of Secondary Traumatic Stress in Wives of Post-Traumatic Stress Disorder Veterans. Iran J War Pub Health. 2015;1(1):21-8. [Persian]
10. Henry SB, Smith DB, Archuleta KL, Sanders‐Hahs E, Goff BS, Reisbig AM, et al. Trauma and couples: Mechanisms in dyadic functioning. J Marital Fam Ther. 2011;37(3):319-32. [DOI:10.1111/j.1752-0606.2010.00203.x]
11. Hart A. An operators manual for combat PTSD. 1th edition. Bloomington: iUniverse; 2000.
12. Kazemi AS, Banijamali SA, Ahadi H, Farrokhi N. Evaluation of effectiveness of training cognitive behavioral strategies in the secondary traumatic stress disorder (STSD) symptoms and psychological problems among devotees\' wives with chronic PTSD due to war. Med Sci J. 2012;22(2):122-9.
13. Klarić M, Kvesić A, Mandić V, Petrov B, Frančišković T. Secondary traumatisation and systemic traumatic stress. Psychiatr Danub. 2013;1:29-36.
14. Mosavi MR, Rashidi A, Gol mohamadian M. Investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy on marital satisfaction of veterans and freedman spouses. J Appl Couns. 2015;6(2):97-119. [Persian]
15. Kim ES, Sun JK, Park N, Peterson C. Purpose in life and reduced incidence of stroke in older adults: The Health and Retirement Study. J Psychosom Res. 2013;74(5):427-32. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2013.01.013]
16. Boehm JK, Kubzansky LD. The heart\'s content: the association between positive psychological well-being and cardiovascular health. Psychol Bull. 2012;138(4):655-91. [DOI:10.1037/a0027448]
17. Kim ES, Kubzansky LD, Soo J, Boehm JK. Maintaining healthy behavior: A prospective study of psychological well-being and physical activity. Ann Behav Med. 2017;51(3):337-47. [DOI:10.1007/s12160-016-9856-y]
18. Ryff CD, Keyes CLM. The structure of psychological well-being revisited. J Personal Soc Psychol. 1995;69(4):719-27. [DOI:10.1037/0022-3514.69.4.719]
19. Juarascio AS, Forman EM, Herbert JD. Acceptance and commitment therapy versus cognitive therapy for the treatment of comorbid eating pathology. Behav Modif. 2010;34(2):175-90. [DOI:10.1177/0145445510363472]
20. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther. 2004;35(4):639-65. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]
21. Mohammad Khani P, Khanipour H. Mindfulness-based therapy. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. 2012.
22. Davis DM, Hayes JA. What are the benefits of mindfulness? A practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy (Chic). 2011;48(2):198-208. [DOI:10.1037/a0022062]
23. Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. J Consult Clin Psychol. 2010;78(2):169-83. [DOI:10.1037/a0018555]
24. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. J Pers Soc Psychol. 200;84(4):822-48.
25. Twohig MP. Acceptance and commitment therapy for treatment-resistant posttraumatic stress disorder: A case study. Cogn Behav Pract. 2009;16(3):243-52. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.10.002]
26. Narimani M, Bakhshayesh R. The effectiveness of acceptance/ commitment training on the psychological well-being, emotional and marital satisfaction in divorce. J Counsel Res. 2014;13(52):108-23.
27. Arch JJ, Craske MG. Acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy for anxiety disorders: Different treatments, similar mechanisms?. Clin Psychol Sci Practice. 2008;15(4):263-79. [DOI:10.1111/j.1468-2850.2008.00137.x]
28. Lee V, Cohen SR, Edgar L, Laizner AM, Gagnon AJ. Meaning-making intervention during breast or colorectal cancer treatment improves self-esteem, optimism, and self-efficacy. Soc Sci Med. 2006;62(12):3133-45. [DOI:10.1016/j.socscimed.2005.11.041]
29. Carlson C, Clemmer F, Jennings T, Thompson C, Page L. Organizational development 101: Lessons from Star Wars. J Individ Psychol. 2007;63(3):425-39.
30. Baggerly J, Parker M. Child‐centered group play therapy with african american boys at the elementary school level. J Couns Dev. 2005;83(4):387-96. [DOI:10.1002/j.1556-6678.2005.tb00360.x]
31. Godfrin KA, Van Heeringen C. The effects of mindfulness-based cognitive therapy on recurrence of depressive episodes, mental health and quality of life: A randomized controlled study. Behav Res Ther. 2010;48(8):738-46. [DOI:10.1016/j.brat.2010.04.006]
32. Carmody J, Baer RA. Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. J Behav Med. 2008;31(1):23-33. [DOI:10.1007/s10865-007-9130-7]
33. Baroni D, Nerini A, Matera C, Stefanile C. Mindfulness and emotional distress: The mediating role of psychological well-being. Curr Psychol. 2016:1-10. Available From: https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-016-9524-1.
34. Brown KW, Kasser T. Are psychological and ecological well-being compatible? The role of values, mindfulness, and lifestyle. Social Indic Res. 2005;74(2):349-68. [DOI:10.1007/s11205-004-8207-8]
35. Brown KW, Ryan RM, Creswell JD. Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychol Inq. 2007;18(4):211-37. [DOI:10.1080/10478400701598298]
36. Williams M, Penman D. Mindfulness: a practical guide to finding peace in a frantic world. London: Hachette UK; 2011.
37. Falkenström F. Studying mindfulness in experienced meditators: A quasi-experimental approach. Personal Individ Differ. 2010;48(3):305-10. [DOI:10.1016/j.paid.2009.10.022]
38. Flugel Colle KF1, Vincent A, Cha SS, Loehrer LL, Bauer BA, Wahner-Roedler DL. Measurement of quality of life and participant experience with the mindfulness-based stress reduction program. Complement Ther Clin Pract. 2010;16(1):36-40. [DOI:10.1016/j.ctcp.2009.06.008]
39. Papageorgiou C, Wells A. Positive beliefs about depressive rumination: Development and preliminary validation of a self-report scale. Behav Ther. 2001;32(1):13-26. [DOI:10.1016/S0005-7894(01)80041-1]
40. Yosefi N, Sohrabi A. Comparing the effectiveness of family therapy approaches based on marital quality in the presence of mind and metacognition clients on the verge of divorce. J Fam Counsel Psychoth. 2011;1(2):192-211. [Persian]
41. Mahmoodi A, Sepahmansour M, Hasani F, Mohammadkhani P, Larijani G. A comparison of the effectiveness of mindfulness based cognitive therapy and metacognitive therapy on depressive symptoms, positive and negative beliefs about rumination and experiential avoidance in students. J Psychol Stud. 2014;10(2):27-50. [Persian]
42. Kelley ML, Jouriles EN. An introduction to the special section on US Military operations: Effects on military members\' partners and children. J Fam Psycho 2011;25(4):459-60. [DOI:10.1037/a0024569]
43. Kavyani H, Javaheri F, Bhyrayy H. The reduction of automatic thoughts (MBCT) effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy Negative, dysfunctional attitudes, depression and anxiety: Track 60 days. News Cog Sci. 2005;7(1):49-59. [Persian]
44. Kiani A, Ghasemi N, Porabbas A. Compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy based on mindfulness on craving and emotion regulation in Methamphetamine. Res Addict. 2012;6(24):27-37. [Persian]
45. Clarke PJ, Marshall VW, Ryff CD, Wheaton B. Measuring psychological well-being in the Canadian study of health and aging. Int Psychogeriatr. 2001;13(Suppl 1):79-90. [DOI:10.1017/S1041610202008013]
46. Khanjani M, Shahidi S, Fathabadi J, Mazaheri M, Shokri O. Factor structure and psychometric properties of the Ryff\'s scale of Psychological well-being, short form (18-item) among male and female students. J Clin Psychol. 2014;8(32):27-36. [Persian]
47. Crane R. Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Canada: Routledge; 2008.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Isanejad O, Azadbakht F. Effectiveness of Two Approaches of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Psychological Well-being of Veterans’ Wives with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Iran J War Public Health. 2017; 9 (4) :217-223
URL: http://ijwph.ir/article-1-692-fa.html

عیسی نژاد امید، ازادبخت فرناز. اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه. طب جانباز. 1396; 9 (4) :217-223

URL: http://ijwph.ir/article-1-692-fa.htmlدوره 9، شماره 4 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3858