[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 9، شماره 4 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 205-210 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان دارای والدین جانباز بالای 40%
ابوطالب سعادتی شامیر* 1، رقیه صانعی حمزانلویی2
1- گروه روان‌شناسی تربیتی و شخصیت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، seadatee@gmail.com
2- گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
چکیده:   (971 مشاهده)

اهداف: دانش‌آموزانی که فرزند جانباز هستند با مسایلی روبه‌رو می‌شوند که آنها را از دانش‌آموزان عادی متمایز می‌کند. به‌کارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد دانش‌آموزان تاثیر می‌گذارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان دارای والدین جانباز بالای 40% بود.
ابزار و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال تحصیلی 94-1393 در بین دانش‌آموزان سال سوم دوره دوم متوسطه شهرستان بجنورد که دارای والدین جانباز بالای 40% بودند انجام شد. تعداد 230 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسش‌نامه یادگیری خودتنظیمی، مقیاس ارزیابی باورهای هوشی و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در نرم‌افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین باورهای هوشی و خرده‌مولفه‌های آن با یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان و همچنین بین انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده شد (0.05p<). باورهای هوشی، 24% واریانس یادگیری خودتنظیمی را تبیین کرد. اضافه‌شدن عامل ذاتی، عامل افزایشی، عامل تربیت‌پذیری، عامل بافتی و انگیزش پیشرفت به ترتیب باعث افزوده‌شدن 2%، 2%، 1%،2% و 10% به واریانس قبلی شد. 6 مدل روی هم 41% واریانس یادگیری خودتنظیمی را تبیین کردند (0.01p<).
نتیجه‌گیری: باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت، یادگیری خودتنظیمی را در دانش‌آموزان دارای والدین جانباز بالای 40% پیش‌بینی می‌کنند.

 

واژه‌های کلیدی: باورهای هوشی، انگیزش پیشرفت، یادگیری خودتنظیمی، دانش‌آموزان دارای والدین جانباز بالای 40%
متن کامل [PDF 456 kb]   (335 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت ایثارگران
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۰
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵
چکيده گسترده انگليسی [HTML 21 KB]  (7 دریافت)
فهرست منابع
1. Mohzab A. Investigating the relationship between cognitive and metacognitive skills with Locus of control and achievement motivation in District 5 middle school students in Tehran [Dissertation]. Tehran: University of Tehran; 2014. [Persian]
2. Amani F, Amani A, Mohamadpour H. Comparison of motivational beliefs, self-regulation strategies and personality factors and their predictive role on the academic performance of gifted and normal students. J Women Family Stud. 2012;4(1):43-62. [Persian]
3. Hasani Zangbar T, Livarjani Sh. Investigating the effect of self- regulated learning strategies training on female first-grade high school students\' math learning and anxiety in Bostan Abad in the academic year 2015-2016. J Instr Eval. 2017;10(3):69-93. [Persian]
4. Shokry O, Kadivar P, valiollah F, Sanghari AA, Zain Abadi H, Ghanai z, et al. The role of personality factors, learning approaches and thinking styles on academic achievement of students. J Psychol. 2007;11(4);447-70. [Persian]
5. Hajiyakhchali A, Morovvati Z, Fathi F. The relationship between personality characteristics, intelligence beliefs and academic achievement goals and self-efficacy. J Per Individ Difference.2014;3(4):75-92. [Persian]
6. Zabihi Hesari N, Ghulam Ali Lavassani M. The relationship between intelligence beliefs and goals of progress with self-efficacy in the students of the Payame Noor University. J Res Learn Virtual Sch. 2004;1(4):9-17. [Persian]
7. Samadi M. Survey students self-monitoring and parents learning: The study of gender and academic performance. J Psychol Educ. 2004;34(1):157-75. [Persian]
8. Yousefy A, Ghassemi Gh, Firouznia S. Motivation and academic achievement in medical students. J Educ Health Promot. 2012;1:423-33. [DOI:10.4103/2277-9531.94412]
9. Mohamadameenee Z. The relation between self regulated learning strategies, motivational beliefs, and students academic achievement. Q J New Thoughts Educ. 2008;4(4):123-36. [Persian]
10. Zahed A, Rajabi S, Omidi M. A comparison of social, emotional and educational adjustment and self-regulated learning in students with and without learning disabilities. J Learn Disabil. 2012;1(2):43-62. [Persian]
11. Samadi M. The effect of educational and self-regulatory methods on academic achievement. 2007;9(1):40-8. [Persian]
12. Vayskarami H, Sabziyan S, Pirjavid F, Gravand H. The relationship between perception of parenting styles and self-regulatory learning strategies of students at Ferdowsi University of Mashhad. J Res Virtual Learn. 2014;2(5):81-98. [Persian]
13. Jahromy Gh. The relationship between intelligence beliefs, achievement goals and cognitive engagement among high school students. J Educ Psychol. 2011;2(1):11-29. [Persian]
14. Kareshki, H. The role of dimensions of perfectionism and goal orientations in self-regulation prediction of Shiraz University students. J Knowl Res Appli Psychol. 2013;14(2):100-8. [Persian]
15. Mahdian H, Ahadi H, Ahghari Gh. Standardize training persuasion questionnaire and its relationship with unbelievable intelligence and academic performance of middle scholar\'s city of Kashmar. J Educ Meas. 2013;1(2):23-36.
16. Abouserie R. Self-esteem and achievement motivation as determinants of students\' approaches to studying. J Stud High Educ. 1995;20(1):19-26. [Persian] [DOI:10.1080/03075079512331381770]
17. Yasaminejad P, Taheri M, golmohammadian M, Ahadi H. The relationship between self-regulation and achievement motivation and academic achievement of high school female students in Tehran. J Teach Learn.2013;20(3):325-38. [Persian]
18. Berger JL, Karabenick SA. Motivation and student\'s use of learning strategies: Evidence of unidirectional effects in mathematics classrooms. Learn Instruc. 2011;21(3):416-28. [DOI:10.1016/j.learninstruc.2010.06.002]
19. Bidjerano T. Yun Dai D. The relationship between the big five model of personality and self-regulated learning strategies. Learn Individ Differences. 2007;17(1):69-81. [DOI:10.1016/j.lindif.2007.02.001]
20. Boekaerts M, Zeidner M, Pintrich PR. Handbook of self- regulation. San Diego: Academic Press; 1999. pp. 416-28.
21. Bouchard B, Parent S, Lavirée S. Self- regulation on a concept information\'s task among average and gifted student. Excremental Child Psychol. 1993;56(1):115-34. [DOI:10.1006/jecp.1993.1028]
22. Schunk D H, Zimmerman B J. Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice. New York: The Guilford Press; 1998.
23. Deci E L, Ryan R M. The \"what\" and \"why\" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000;11(4):227-68. [DOI:10.1207/S15327965PLI1104_01]
24. Dembo M h. Applying educational psychology. 5th edition. New York: Longman Publication Group; 1994.
25. Walton GM1, Spencer SJ. Latent ability: grades and test scores systematically underestimate the intellectual ability of negatively stereotyped students. Psychol Sci. 2009;20(9):1132-9. [DOI:10.1111/j.1467-9280.2009.02417.x]
26. Hadwin AF. Self-regulated learning. In: Good TL, editor. 21st Cntury eucation: A reference handbook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2008. pp. 175-83. [DOI:10.4135/9781412964012.n19]
27. Singh K. Study of achievement motivation in relation to academic achievement of students. Inter J Educ Plann Prospective Valid. 2011;1(2).161-71.
28. Zhang LF. Further investigating thinking styles and psychosocial development in the Chinese higher education context. Learn Individ Differen. 2010;20(6):593-603. [DOI:10.1016/j.lindif.2010.04.011]
29. Zimmerman BJ. Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. Am Educ Res J. 2010;45(1):166-83. [DOI:10.3102/0002831207312909]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seadatee Shamir A, Sanee’I Hamzanlouyi R. Relationship between Intelligence Beliefs and Achievement Motivation with Self-regulated Learning in Students with Veteran Parents Injured More than 40%. Iran J War Public Health. 2017; 9 (4) :205-210
URL: http://ijwph.ir/article-1-663-fa.html

سعادتی شامیر ابوطالب، صانعی حمزانلویی رقیه. رابطه باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان دارای والدین جانباز بالای 40%. طب جانباز. 1396; 9 (4) :205-210

URL: http://ijwph.ir/article-1-663-fa.htmlدوره 9، شماره 4 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855